Stavební spoření lze využít všelijak. O mnohých způsobech využití tohoto produktu při koupi, stavbě či rekonstrukci rodinného domu spousta klientů ani neví. Proto přinášíme odpovědi na nejčastější otázky.

Dostanu státní podporu i za vklady v roce, kdy stavební spoření ukončím?

Ano, státní podpora bude vyplacena dodatečně.

Máme stavební spoření uzavřené na nezletilé dítě. Mohu naspořené peníze vybrat, případně z této smlouvy zažádat o úvěr?

V žádosti o ukončení smlouvy musí být podepsaní oba zákonní zástupci dítěte. Pokud nejsou ve shodě a žádá pouze jeden z nich, může se vyžadovat souhlas opatrovnického soudu. V případě žádosti o úvěr ze smlouvy stavebního spoření, kde je účastníkem dítě, bude obvykle stavební spořitelna vyžadovat souhlas opatrovnického soudu.

Chci ukončit stavební spoření, u kterého stav účtu zdaleka nedosáhl cílové částky, za kterou jsem zaplatil vstupní poplatek. Dostanu poplatek za nevyužitou část cílové částky zpátky?

Jak už to bývá, jednou zaplacený poplatek se nevrací. Existuje ale možnost tzv. rozdělení cílové částky. Co to znamená, si ukážeme na příkladu. Dejme tomu, že máte stavební spoření s cílovou částkou 500 tis. Kč. Při uzavření smlouvy jste zaplatili poplatek 5000 Kč. Naspořili jste pouze 200000 Kč a smlouvu chcete ukončit a uzavřít novou. Rozdělení cílové částky probíhá tak, že se u stávající smlouvy sníží cílová částka na např. 200000 Kč a uzavře se nová smlouva na cílovou částku, o kterou cílovou částku stávající smlouvy snižujete - v tomto případě na 300000 Kč - bez vstupního poplatku.

Chci využít úvěr ze stavebního spoření, ale zatím nesplňuji podmínky pro jeho přidělení. Překlenovacím úvěrem to řešit nechci. Jak mohu urychlit splnění podmínek pro poskytnutí úvěru?

Záleží na tom, jaké podmínky nesplňujete. Podmínky pro přidělení úvěru jsou tři. Doba trvání smlouvy minimálně 24 měsíců - tu urychlit nelze. Výše naspořené sumy v určité minimální výši (obvykle 35 - 40 % cílové částky). Tady buď můžete více spořit, nebo snížit cílovou částku, případně obojí najednou. Třetím faktorem je dosažení určitého hodnotícího čísla. Jeho hodnota roste každý měsíc, mj. podle toho, kolik peněz je naspořeno. Řešením tedy může být více spořit, případně vložit jednorázový vklad, který nárůst hodnotícího čísla urychlí.

Na další sérii otázek a odpovědí souvisejících se stavebním spořením se můžete těšit příští týden.

-Peter Kováčik, Dům a zahrada 3/2011-

Foto: www.thinkstock.cz