Stavební spořitelna České spořitelny nabízí od nového roku všem svým klientům ojedinělou možnost získat úvěr ze stavebního spoření s ročním úrokem 4,75 %. Nabídka se vztahuje i na klienty, kteří uzavřeli smlouvu o stavebním spoření za podmínky poskytnutí úvěru s úrokem 6 procent a 5,5 procent p. a. a požádají o změnu tarifu. Nový tarif s touto úrokovou sazbou u úvěrů ze stavebního spoření a dvouprocentním úročením vkladů vstoupil v platnost 1. prosince 2002. O změnu tarifu mohou klienti požádat vyplněním příslušného formuláře. Ke změně úročení vkladu dojde vždy od prvního dne měsíce, v němž byla žádost sepsána. Změna tarifu je bezplatná. „Kromě toho nabízíme možnost změnit tarif i klientům, kteří chtějí nadále jen spořit a nežádají o úvěr,“ řekl místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele Stavební spořitelny České spořitelny Vojtěch Lukáš a dodal: „Dobrovolný přechod na nový tarif je výhodný také pro klienty, kteří si chtějí zvýšit cílovou částku. Při změně tarifu si klienti mohou současně požádat i o její zvýšení.“ Klienti, kteří využijí nabídku Stavební spořitelny České spořitelny na úročení úvěru 4,75 procenty, mohou úvěr splácet až 13 let. S nově nabízeným úvěrem bude klientovi vyplacena celá cílová částka – uspořené prostředky ve výši minimálně 40 procent a výše úvěru maximálně 60 procent. Zaplacenými úroky je možné snížit daňový základ pro výpočet daně z příjmu. -Zdenka Blechová- Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.