Stavební spořitelna České spořitelny vyhlašuje od 1. října 2003 „Milionovou soutěž s buřinkou“ o čtyři miliony korun a další atraktivní ceny. Čtyři výherci získají po jednom milionu korun, tisíc výherců obdrží pamětní zlatou minci a ostatní účastníci vyhrají finanční prémii 500 korun. „Pravidla „Milionové soutěže s buřinkou“ jsme záměrně koncipovali tak, aby opravdu vyhrál každý. Nejde jen o to, že účastník soutěže vyhraje cenu, ale také o to, že se soutěže může účastnit každý, ať už je naším klientem nebo se jím nově stane“, sdělil Jiří Plíšek, předseda představenstva a generální ředitel Stavební spořitelny České spořitelny. Soutěže, která je dvoukolová, se zúčastní ti, kteří uzavřou smlouvu o stavebním spoření s minimální cílovou částkou 100.000 Kč u Stavební spořitelny České spořitelny v termínu od 1. 10. do 19. 12. 2003 (včetně) a zaplatí úhradu za uzavření smlouvy o stavebním spoření ke dni vyhodnocení prvního nebo druhého kola. První kolo soutěže proběhne od 1. 10. do 9. 11. 2003, druhé kolo od 9. 11. do 19. 12. 2003. V každém kole budou vylosováni dva výherci hlavní ceny, kterou představuje finanční prémie 1.000.000 Kč a 500 budoucích majitelů pamětní zlaté mince. Nominální hodnota mince činí 2.500 Kč, její prodejní cena 3.500 Kč. Všichni ostatní účastníci soutěže vyhrají prémii k předepsané úhradě za uzavření smlouvy o překlenovacím úvěru ve výši 500 Kč. Stavební spořitelna České spořitelny zveřejní jména výherců milionových finančních prémií a zlatých mincí do 14 dnů od data vyhodnocení soutěže na výherní listině, která bude k dispozici v poradenských kancelářích Stavební spořitelny České spořitelny a na internetové adrese www.burinka.cz. Všichni výherci budou o výhře vyrozuměni písemně.