První pololetí letošního roku uzavřela stavební spořitelna Wüstenrot se ziskem 80 milionů korun, což je o téměř 10 % více za prvních šest měsíců loňského roku. Její bilanční suma vzrostla od června 2003 o 25 % a přesáhla 19,8 miliardy korun. Celkový stav smluv činil ke konci pololetí 481.843. Velmi pozitivně se vyvíjejí také vklady klientů, které vykázaly nárůst o 26,5 % na 18,6 miliardy korun. To Wüstenrotu umožňuje poskytovat svým klientům stále více úvěrů. V roce 2004 jich poskytla již za jeden a čtvrt miliardy korun. Wüstenrot je nejúspěšnější stavební spořitelnou v oblasti financování oprav a rekonstrukcí bytových domů. Na tyto účely poskytla letos především bytovým družstvům a společenstvím vlastníků překlenovací úvěry v téměř dvojnásobném objemu než ve stejném období loňského roku. -Wüstenrot-