Wüstenrot – stavební spořitelna a.s. dosáhla v roce 2001 plánovaného zisku 32,4 mil. Kč, což je 2,5krát více než v roce předcházejícím. Bilanční suma vzrostla za rok 2001 o 1,8 mld. Kč na celkových 11,8 mld. Kč Dále uzavřela za uplynulý rok 82 844 nových smluv na celkovou cílovou částku 11,3 mld. Kč. Průměrná cílová částka nově uzavřených smluv se meziročně zvýšila o 10 000 korun na 145 000 korun. K 31. 12. 2001 měla spořitelna celkem 336 063 klientů, což je o 8,4 % více než koncem roku 2000. Vklady ze stavebního spoření klientů činily ke stejnému datu 10,1 miliardy korun, meziročně se tedy zvýšily o 20,3 %. Poměrně nejvíce překlenovacích úvěrů poskytl Wüstenrot Z dalších dosažených obchodních výsledků za rok 2001 vyplývá, že Wüstenrot značně posílil svou pozici na trhu úvěrů. V roce 2001 zvýšil Wüstenrot jak v počtu tak objemu překlenovacích úvěrů svůj podíl na trhu na 11 %. V poměru k počtu klientů však patřil k největším poskytovatelům překlenovacích úvěrů. Jen v prosinci loňského roku činil objem poskytnutých překlenovacích úvěrů 205 milionů korun. Za celý rok 2001 uzavřela stavební spořitelna celkem 9 202 smluv o překlenovacích úvěrech v celkovém objemu přesahujícím 1,5 miliardy korun. Objem úvěrů, které klienti čerpají, dosáhl koncem roku již 30 % objemu vkladů. To znamená, že z 10,1 mld. Kč bylo k 31.12.2001 mezi klienty formou úvěrů rozpůjčeno přes 3 mld. Kč. Prioritou obchodní strategie je snaha maximálně podpořit zákazníky při financování bydlení, a proto je u stavební spořitelny Wüstenrot možné získat překlenovací úvěr relativně snáze než u konkurence. -Wüstenrot-