Stavební spořitelny stále získávají na oblibě. Od roku 1993, kdy takto začali spořit první účastníci se v průběhu dalších let počet uzavřených smluv značně rozrostl. Dnes se mluví o 2,6 milionu uzavřených platných smluv, které byly evidovány ke konci září šesti stavebními spořitelnami. To znamená, že každý čtvrtý Čech, nevyjímaje děti, je účastníkem stavebního spoření. Letošní rok rovněž znamenal u spořitelen plné rozvinutí poskytování úvěrů. Co se týče státní podpory, která činí stavební spoření zajímavým, se od roku 1993 nezměnila a stále představuje 25 % z částky uspořené k 31.12., maximálně však z 18000 Kč (státní příspěvek činí tedy nejvíce 4500 Kč). Pokud stále váháme uzavřít smlouvu se stavební spořitelnou, pak bychom měli vědět, že spořitelny podléhají dohledu ČNB a zatím patří mezi nejbezpečnější peněžní ústavy. A kdy jindy by byl nejvhodnější čas pro uzavření smlouvy než před koncem roku, kdy se každá ze stavebních spořitelem předhání v atraktivních soutěžích, dárcích a zvýhodnění různého druhu? A ten, kdo již uzavřel smlouvu by měl vědět to, že se vzhledem k velmi podobným podmínkám téměř nevyplatí měnit po pěti letech svoji stavební spořitelnu.