Na stavebním trhu se můžeme setkat se zbožím různého charakteru. Ve své podstatě jde o díla, která jsou již hotová (stávající), rozestavěná (rozpracovaná) a dosud nezapočatá (zamýšlená, plánovaná, připravovaná). Přičemž stávající stavební díla a díla rozestavěná tak, že lze usuzovat na podobu a rozsah stavebního objektu po jeho dokončení, jsou považována již za nemovitosti. S nimi se obchoduje na trhu s nemovitostmi. S ostatním zbožím se obchoduje při výstavbě (investiční výstavbě), jsou to finální díla, nebo jejich části. Finální díla jsou vlastně novostavby (nově budované stavební objekty, tvořící prostorově ucelenou či alespoň technicky samostatnou část stavby), rekonstrukce (stavební úpravy, zasahující do konstrukční, dispoziční a technologické části stávajícího objektu s cílem změnit jeho technické parametry, popř. i jeho účel), modernizace (stavební úpravy, jimiž se nahrazují části stavebního objektu s cílem zvýšit jeho vybavenost, funkční užitkové vlastnosti, použitelnost,atd.), opravy (práce obnovující užitné vlastnosti stávajících stavebních děl nebo odstraňující následky poškození za použití současně dostupných materiálů a náhrad). Stavební díla tvoří části jako jsou jednotlivé stavební díly (např. základy, podlahy), stavební práce (např. zdivo nosné z cihel dl. 290 mm, pálených P7 na maltu MVC1), konstrukce a montážní práce (např. montáž izolovaných vodičů měděných pod omítku CY 5 mm²), stavební materiály (např. směs betonová B20 z portlandského cementu, kamenivo do 22 mm zpracovatelnost 10-60 mm a stroje a zařízení (například kompresor pojízdný PKD 6). Při samotné výstavbě se obchoduje i se samotnými službami, jako jsou projektové práce, inženýrská činnost, konzultační a poradenská činnost a další a další.