Stavební úřad vydává územní rozhodnutí a územní souhlas, provádí stavební a územní řízení. Povoluje změny stavby, vydává kolaudační souhlas, přijímá ohlášení stavby, povoluje předčasné užívání stavby, nařizuje odstranění stavby atd.