Přes výjimečné výsledky, kterých české stavebnictví dosáhlo v červnu 2003, zaostává stavební výroba za původními očekáváními. V prvním pololetí roku 2003 došlo k meziročnímu nárůstu 2,7 %, zatímco loni stavebnictví za první půlrok vzrostlo o 3,2 %. Začátkem srpna tato data zveřejnil Český statistický úřad. Přestože v červnu 2003 vykázaly statistiky stavební výroby skutečně mimořádný reálný růst o 12 %, celkové výsledky za první letošní půlrok podobně optimistické nejsou. Podle Českého statistického úřadu se do letošního červnového výsledku částečně promítla nižší srovnávací základna června 2002 a také dodatečná fakturace některých prací provedených v dřívějších obdobích. To však nedokázalo dostatečně vyrovnat mírný pokles stavební výroby za 1. čtvrtletí tohoto roku (- 0,7 %). Statistici vidí důvody tohoto vývoje především v opětovném přechodu stavebních firem k běžnému režimu zakázek, který byl narušen nutnými pracemi v souvislosti s odstraňováním škod způsobených loňskými povodněmi. Dalšími důvody je podle nich zpoždění při zahajování nových zakázek kvůli problémům s povolením a profinancováním určitých staveb a konečně i pokles stavebních prací v zahraničí v důsledku snížené investiční aktivity v EU. Červnový růst je podle odborníků spíše výjimkou, a je proto málo pravděpodobné, že bude v této míře pokračovat i v příštích měsících. Příznivá situace ve stavebnictví by však mohla i nadále přetrvat díky dobrému počasí a především díky stále se zlepšujícím podmínkám na trhu hypoték a úvěrů ze stavebního spoření, které jsou hlavními faktory růstu sektoru bytové výstavby. Na druhou stranu v současné době přestává působit vliv povodní, které pro stavební firmy představovaly dostatek nových zakázek. Za první pololetí roku 2003 u nás stavební podniky provedly stavební práce za 129,5 mld. Kč. Z toho organizace s 20 a více zaměstnanci provedly práce za 96,5 mld. a organizace s 19 a méně zaměstnanci přibližně za 33 mld. Kč (odhad). Budeme-li sledovat činnost podniků s 20 a více zaměstnanci, zjistíme, že už tradičně naprostá většina prací (99 %) proběhla v tuzemsku.

Stavební práce ve stavebních podnicích s 20 a více zaměstnanci podle dodavatelských smluv (v běžných cenách, mld. Kč)
leden - červen 2003leden - červen 2002
Celkem96,592,1
v tom:
v zahraničí0,91,9
v tuzemsku95,690,2
v tom:
nová výstavba + rekonstrukce a modernizace81,578,7
v tom: pozemní stavitelství50,150,2
inženýrské stavitelství31,428,5
opravy a údržba13,110,7
v tom: pozemní stavitelství 6,86,3
inženýrské stavitelství6,34,4
ostatní práce1,00,8
Kromě toho:
Pozemní stavitelství celkem56,956,5
Inženýrské stavitelství celkem37,732,9

Zdroj: ČSÚ
Z tuzemských prací bylo na nové výstavbě, rekonstrukcích a modernizacích prostavěno 81,5 mld. Kč, což je celých 85 % celkové sumy, 13,1 mld. (téměř 14 %) bylo věnováno na opravy a údržbu a 1 mld. připadla na ostatní práce. Přitom 60 % z celkového prostavěného objemu představovaly projekty pozemního stavitelství a 40 % projekty inženýrského stavitelství. Průměrná měsíční mzda dosáhla ve stavebnictví téměř na hranici 15.700 Kč, přičemž nižší mzdu pobírali zaměstnanci menších podniků (např. u podniků s 20 - 24 zaměstnanci činila 12.887 Kč) a vyšší mzdu podniky s více zaměstnanci (nad 1.000 zaměstnanců – průměrná mzda 21.926 Kč). Proti stejnému období loňského roku se celková průměrná mzda zvýšila přibližně o 800 Kč. Hodinová mzda ve druhém čtvrtletí tohoto roku dosáhla 109 Kč, což je o 5,7 % více než ve stejném období loňského roku. Menší rozdíly jsou v průměrných mzdách manuálně pracujících zaměstnanců: v celkovém měřítku dostávali tito pracovníci 12.900 Kč měsíčně, proti loňským 12.350 Kč. V podnicích s 20 – 24 zaměstnanci měsíční mzda v průměru činila 11.800 Kč a v organizacích s více než 1.000 zaměstnanci 15.400 Kč.

Průměrná měsíční mzda podle počtu zaměstnanců v podniku
Počet zaměstnanců v podniku