Stavební výroba v ČR vzrostla v říjnu meziročně o 12,1 procenta. Pokračoval tak výrazný růst z předchozích měsíců, i když jeho tempo proti zářijovým 14,5 procenta zvolnilo. Oznámil to Český statistický úřad. Růst pokračoval ve všech oborech stavební výroby.

"S blížícím se koncem roku se zvýšilo tempo růstu stavebních prací na stavebních instalacích a dokončovacích pracích," uvádí ČSÚ.

Opětovný meziroční vysoký růst stavební výroby, který začal už letos v červnu, dále zvýšil zaměstnanost v oboru. Počet pracovníků ve stavebnictví se v říjnu zvýšil o 1,6 procenta. Průměrná měsíční mzda zaměstnanců ve větších stavebních firmách (s 20 a více zaměstnanci) dosáhla 17.831 Kč a vzrostla meziročně o 5,9 procenta, reálně byla vyšší o 5,5 procenta. Průměrná hodinová mzda dosáhla 111 korun a zvýšila se o 6,2 procenta.

Výrazně vzrostla také produktivita práce. Její růst na zaměstnance představoval 10,2 procenta, produktivita práce na odpracovanou hodinu se zvýšila o 10,6 procenta. Jednotkové mzdové náklady klesly o 3,9 procenta.

Meziročně se zvýšily i počet stavebních povolení a jejich orientační hodnota jak u bytových staveb, tak u staveb občanské vybavenosti i staveb zahraničních investorů. Stavební úřady v říjnu 2003 vydaly 15.135 stavebních povolení, v tom na nové stavby 7357 a na rekonstrukce 7778 povolení. Orientační hodnota staveb povolených v říjnu dosáhla 21,7 miliardy Kč, z toho hodnota nových staveb 14,5 miliardy a rekonstruovaných 7,2 miliardy korun.

Úřady povolily výstavbu 3777 bytů, z toho se převážná část týkala bytů v nové zástavbě. Průměrná orientační hodnota nového bytu přitom představuje 2,1 milionu Kč. Výstavba větších bytových komplexů se týká Jihlavy, Žacléře, Karlových Varů, Čelákovic a Prahy 4.

Za deset měsíců roku se stavební výroba podle předběžných údajů ČSÚ zvedla meziročně o 8,4 procenta. -čtk-