Stavební výroba v srpnu meziročně vzrostla o 18,7 procenta. Pokračoval tak mimořádně rychlý růst stavebnictví z předchozích měsíců. Od června stavební výroba roste meziročně každý měsíc o více než deset procent. Za růstem stály vrcholící práce na velkých stavbách, zejména dopravní infrastruktury, uvedl dnes Český statistický úřad.

Zvýšila se výroba ve velkých stavebních firmách s více než 500 zaměstnanci a to o 35,8 procenta. Vysoký růst je dán také slabším loňským srpnem, který ovlivnily katastrofální povodně.

Po vyloučení vlivu počtu pracovních dní vzrostla výroba o 20,1 procenta. Očištěná od sezónních výkyvů stoupla proti červenci reálně o 2,4 procenta.

Počet pracovníků ve stavebnictví se v srpnu zvýšil o 2,2 procenta. Průměrná mzda ve stavebnictví ve firmách s 20 a více zaměstnanci vzrostla o 3,7 procenta na 16.453 korun. Průměrná hodinová mzda vzrostla o šest procent na 116 korun.

Produktivita práce na jednoho zaměstnance vzrostla o 16,5 procenta. Produktivita na jednu odpracovanou hodinu se zvýšila o 19,2 procenta. Jednotkové mzdové náklady klesly o 11 procent.

Stavební úřady vydaly v srpnu 14.676 stavebních povolení. Z toho 7099 povolení bylo na nové stavby. Orientační hodnota povolených staveb představovala 32,6 miliardy korun, z toho na nové stavby připadalo 21,8 miliardy korun. Proti červenci vzrostla orientační hodnota povolených staveb o 5,4 miliardy korun. V srpnu totiž získaly stavební povolení velké stavby dopravní infrastruktury.

Stavební úřady povolily výstavbu 3142 bytů, z toho 2491 nových. Orientační hodnota nově povolených bytů v bytových domech činila 6,5 miliardy korun. Průměrná orientační hodnota na jeden byt představovala v nové výstavbě 2,4 milionu korun. U bytů vznikajících změnou dokončené stavby to bylo 1,2 milionu korun. -čtk-