Stavební výroba vzrostla v září meziročně reálně o 14,5 procenta. Výrazný růst z předchozích měsíců tedy pokračoval, i když tempo proti srpnovým 18,7 procenta zvolnilo. Dnes to oznámil Český statistický úřad. Růst pokračoval ve všech oborech stavební výroby, hlavně na opravách inženýrských staveb. Podpořily ho také práce na bytové výstavbě.

Po vyloučení vlivu počtu pracovních dní vzrostlo stavebnictví meziročně o 13,1 procenta. Proti srpnu se stavební výroba po očištění od sezonních vlivů zvýšila reálně o 0,2 procenta.

Počet zaměstnanců ve stavebnictví vzrostl meziročně o 1,7 procenta. V podnicích s 20 a více zaměstnanci vzrostly mzdy nominálně i reálně meziročně shodně o 8,4 procenta na 17.358 korun.

Průměrná hodinová mzda vzrostla o 3,8 procenta na 110 korun. Produktivita práce na jednoho zaměstnance stoupla o 12,5 procenta, produktivita na odpracovanou hodinu se zvýšila o 7,7 procenta. Jednotkové mzdové náklady klesly o 3,7 procenta.

Stavební úřady vydaly v září 15.994 stavebních povolení. Z toho 8111 povolení se týkalo nových staveb a 7883 povolení změn dokončených staveb. Orientační hodnota nově povolených staveb v září představovala 26,4 miliardy korun. Úřady povolily výstavbu 4094 bytů, z toho se převážná část povolení týkala bytů v nové výstavbě. Průměrná orientační hodnota na jeden byt v nové výstavbě činila 2,2 milionu korun a ve změně dokončené stavby 1,2 milionu korun.

Úřady povolily výstavbu větších bytových souborů v Praze, Týnci nad Sázavou, Mladé Boleslavi a Jablonci nad Nisou. -čtk-