Vládní návrh nového stavebního zákona jde ve sněmovně do finále. Předloha by měla výrazně zredukovat administrativu. Počítá například s tím, že rodinné domky do 150 metrů čtverečních a tří nadzemních podlaží bude zřejmě moci stavebník stavět jen na základě ohlášení. Papírování také ubude při dalších malých stavbách jako například garážích nebo při přestavbách bytů. Poslanci podali k předloze desítky dalších změn. O definitivní podobě by mohla sněmovna hlasovat již v pátek 16. prosince.

Výhrady k předloze má ODS. Například poslanec Pavel Hrnčíř tvrdí, že zákon rozšiřuje prostor pro vyvlastnění, omezuje obecní zastupitelstva a vzdaluje výkon státní správy od občanů. Tvrdí také, že předloha nezkracuje lhůty, nezjednodušuje administrativu a zapříčiní vysoký nárůst úředníků. "Nový stavební zákon obsahuje zlomyslnost, neboť bude platit od 1. ledna 2007, kdy zde tato vláda zcela určitě už nebude a občané tyto negativní důsledky a plané sliby poznají až pozdě," řekl.

Změny ohledně stavebních povolení jsou jen menší částí změn, které ve stavebním zákonu navrhuje vláda. Kabinet si od předlohy slibuje, že podpoří rozvoj regionů i výstavbu bytů. Stavebníci tvrdí, že předkládaný návrh zákona je vůči platnému právnímu stavu revoluční. V současné době trvá příprava stavby včetně povolení mnohdy déle než samotná realizace. Za hlavní přínos nového zákona považují stavebníci snížení administrativy, která zjednoduší přípravu a provedení staveb.

Nový stavební zákon by měl podle ministerstva pro místní rozvoj stanovit pravidla pro výstavbu nejméně na stejně dlouhou dobu jako dosavadní stavební zákon. To znamená alespoň na dalších 20 až 30 let. Dosud se museli stavebníci přizpůsobovat administrativě s pravidly ze 60. let. Stavební řízení skládající se z několika správních kroků se táhlo měsíce.

"Urychlení výstavby by znamenalo jednoduší život pro investory i stavební firmy," prohlásil již dříve mluvčí Metrostavu František Polák. Novela totiž počítá s tím, že se výrazně omezí administrativa spojená s přípravou velkých staveb. Například stavba tunelu Mrázovka v Praze se kvůli řadě odvolání zdržela o tři roky. Nový zákon by měl podobné problémy odstranit.

Co má přinést nový stavební zákon:

* zjednoduší a zrychlí se příprava staveb* odstraní se překrývání právních norem* zjednoduší se a zkrátí postupy územního plánování a řízení* kontrola nad prováděním staveb bude intenzivnější, což má umožnit jejich bezodkladné užívání* vybrané stavby bude možné zahájit jen na ohlášení; jsou to například rodinné domky do 150 metrů čtverečních a tří nadzemních podlaží. Pokud úřad nevyzve investora do 30 dnů k doložení dalších dokladů, může začít stavět.* měl by podpořit rozvoj regionů a obcí* má pomoci rozmachu bytové výstavby a cestovního ruchu* nová legislativa má usnadnit spolupráci veřejného a soukromého sektoru* umístění staveb a stanovená trasa by měla být po schválení územního plánu nezpochybnitelná v dalších etapách realizace* nově mají vzniknout autorizovaní inspektoři, kteří by povolovali menší stavby* změní se podíl úhrady nákladů na územně plánovací dokumentaci mezi státním rozpočtem a rozpočtem územních samospráv - obce by měly ušetřit asi třetinu peněz, ročně kolem 94 milionů Kč* zákon by měl začít platit od 1. ledna 2007 na dalších 20 až 30 let

Zdroj: ČTK