Ministerstvo pro místní rozvoj vypracovalo za minulé vlády nový stavební zákon. Ovšem byl pod velkou kritikou nejen opozice. Ministryně si ho totiž nechala na zakázku „vyrobit“ od Hospodářské komory a ta na něm spolupracovala s developery. Zákon nebyl dobře postavený a sama ministryně Dostálová to uznala. Ovšem po několika úpravách byl přijat s tím, že lepší přijmout nedostatečný zákon, než nepřijmout žádný.

Nově a lépe

Ovšem nová vláda má jiný názor. Nový ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš sezval odborníky ke kulatému stolu a řešil s nimi tento zákon. K jednáním přizval mimo jiné spoluautora komplexního pozměňovacího návrhu stavebního zákona Jana Tomíška, ministra dopravy Martina Kupku, náměstka Sekce informačních a komunikačních technologií Jana Koudelku a Aleše Máchu z legislativního oddělení Ministerstva pro místní rozvoj a celou řadu dalších partnerů či odborné veřejnosti.

Již dva měsíce se pracuje na novele a kulatý stůl vnesl do této problematiky nové informace a názory.

Novela přinese několik zásadních změn. Především dojde ke zrušení celé nové soustavy státních stavebních úřadů v čele s Nejvyšším stavebním úřadem. Stavební úřady tak zůstanou tam, kde jsou, tedy na obecních úřadech obcí a měst. Také se zruší takzvaná institucionální integrace. Podle nového stavebního zákona měl totiž stavební úřad sám převzít rozhodování, které se týkalo například ochrany vod, ochrany památek, lesů apod. To je sice pohodlné, ale riskantní. Důraz je kladen také na digitalizaci. A důležitá je pro nás i ochrana veřejných zájmů. Nic se ovšem nezmění na principu „Jeden úřad, jedno razítko“.

Vše se musí stihnout v šibeničním termínu, protože podle současného zákona se v polovině roku musí stavební úřady začít reorganizovat, hledat nové prostory a vypisovat výběrová řízení. Aby k tomu nedošlo, musí být do té doby novela přijata.