Za minulý díl našeho miniseriálu (Stavíme dům II) jsme stihli kompletně dokončit hrubou stavbu. Rodinný dům tedy již stojí, je zastřešen a má osazená i okna. Co by mělo být dál? Jak by stavba měla pokračovat? Konec dohadům, pojďme se na to raději rovnou podívat... 4. fáze výstavby – Stavba příček, omítky a vnitřní instalace Po dokončení hrubé stavby a dozdívce svislých částí vikýřů se vyzdívaly vnitřní příčky v prvním i druhém nadzemním podlaží. Mezitím kolem domu vyrostlo lešení a začalo se s přípravou omítek, pro kterou bylo třeba osadit všechny rohy domu pozinkovanými hranami a lištami. Jejich účelem je zpevnění rohů a také to, že slouží jako tzv. omítníky (vodicí lišty, podle kterých se vyrovnává celá plocha omítky). Následné omítání se provádělo strojně pomocí vzduchové pumpy na maltu. Omítka musí dostat čas pro vyzrání - na 1 mm tloušťky omítky se počítá jeden den, tedy v případě patnáctimilimetrové vrstvy je nutné čekat asi 15 dní. Až potom je možno pokračovat ve finální úpravě omítek natahováním probarvené minerální omítky. Po dokončení venkovních omítek se osazovaly vodicí lišty s truhlíky pro předokenní rolety. Zároveň se podbíjely venkovní římsy a podhledy palubkami, předem opatřenými prvním nátěrem. Palubky se osazovaly na připravené dřevěné nosníky, tzv. koníky, a potom se natřely druhým nátěrem. V tomto patnáctidenním mezidobí probíhaly různé práce - byly rozvedeny vnitřní instalace - elektřina, voda, plyn, včetně přípravy rozvodů ústředního topení pro podlahové vytápění. Po těchto pracích se "zaházely" drážky s rozvody a vyrovnaly zdi pro provedení vnitřních omítek. I uvnitř se osazovaly hliníkové rohové lišty pro zpevnění rohů. Ještě než uběhla doba potřebná pro zahájení finální úpravy fasády, vyzdil se komín pro vnitřní krb. Ve druhém podlaží byla na komínovém tělese osazena krakorcová deska, která nese obezdívku komína nad střechou. Komín byl zakončen prefabrikovanou komínovou hlavicí s osazením měděného svrchního krytu tzv. "Napoleonem". V tomto období se také vykopala základová spára pro budoucí venkovní terasu, a zároveň pro schodišťové stupně arkýře směrem do zahrady. Následně se vybetonovala terasa vyztužená kari sítěmi, včetně základových pasů a schodišťových stupňů.

Na co dát pozor v této fázi výstavby 1. Venkovní přípojky: Pozor na řádné zhutnění! Je nutno dodržet směrové a výškové uložení přípojek na pozemku, aby nedošlo v budoucnu k jejich poškození. Z tohoto důvodu se doporučuje udělat plánek skutečného provedení přípojek, který se může za pár let hodit. 2. Vyzdívky vnitřních příček: Po vyzdění obvodového zdiva je dobré, aby si "rodinná rada" prošla vnitřek domu s projektem v ruce a promyslela si definitivní umístění příček přímo na místě. Později je nutno si ohlídat, zda jsou příčky správně založeny (umístěny podle projektu či pozdější domluvy) a ukotveny do nosného zdiva, všechno samozřejmě při dodržení pravoúhlosti a svislosti. 3. Hrubé vnitřní rozvody: U vnitřní kanalizace je třeba zkontrolovat ležaté a svislé rozvody, jestli jejich umístění odpovídá projektové dokumentaci a zda mají správný spád. Dále je nutno projít vyústění pro budoucí zařizovací předměty (WC, sprchové kouty, vany apod.). Měli byste si také nechat předložit protokol o provedení zkoušky těsnosti. U vodovodu se doporučuje vizuální kontrola rozvodů, jsou-li podle projektové dokumentace. Dodavatel musí také předložit protokol o provedení tlakové zkoušky. To samé je třeba ověřit i u rozvodů ústředního vytápění. 4. Elektroinstalace: U elektroinstalace se doporučuje projít s projektem a "rodinnou radou" celý dům včetně vnějšku ještě před zahájením prací, tak aby se mohlo na místě doladit rozmístění krabic pro vypínače a zásuvky. Po provedení rozvodů si dům opět projděte, jestli elektrikář na něco nezapomněl. Je lepší sekat do zdi bez omítky, než si po vymalování vzpomenout, že chcete přidat zásuvku. Při rozhodování mějte na paměti, že vždycky je lepší mít zásuvku navíc, než aby vám později scházela! 5. Komín: Je nutno si dát pozor na často se vyskytující chybu - opačné založení komínových vložek. Vložky musí být založeny tzv. "po vodě".

Teprve po vyzrání venkovní jádrové omítky se začalo s finální úpravou fasády - natažením minerální omítky. Ještě předtím než se začalo s těmito pracemi, bylo nutno oplechovat venkovní okenní parapety a balkony. Balkony se také musely odizolovat proti vlhkosti. Po této přípravné fázi se natřela jádrová omítka penetrací, a poté se "natáhla" probarvenou minerální omítkou. Po jejím zaschnutí se provedlo natažení šambrán (lemů okolo oken) bílou minerální omítkou. Zatímco se venku dokončovala fasáda, uvnitř se montovaly sádrokartonové konstrukce a podlahové vytápění. Po rozložení mnoha metrů potrubí na speciální termoizolační podklad se vybetonovala podlaha. Vzhledem k tomu, že beton se s vyšší teplotou roztahuje, bylo podlahové vytápění a jeho potrubí rozděleno do několika okruhů (ploch), které byly od sebe v betonu navzájem odděleny mirelonovou páskou o tloušťce 10 mm. Při betonáži podlah s podlahovým vytápěním se použil betonový potěr P 400/MC 20/ s plastifikátorem. Pro vyztužení celé plochy se do betonového potěru vložila kari síť 4/4 - 150/150.

Na co dát pozor v této fázi výstavby 1. Tepelné izolace krovů a parotěsná zábrana: Šířka přířezu tepelné izolace z minerální vlny by měla být větší asi o jeden centimetr, než je vzdálenost krokví, izolace musí vyplňovat i prostor mezi krokví a štítovou stěnou. Tloušťka izolace se doporučuje minimálně 16 centimetrů. Dbejte na to, aby při kladení parozábrany byly všechny spoje spojeny samolepicí páskou. Veškeré prostupy musí být dokonale utěsněny s použitím oboustranně lepicí pásky. Napojení parozábrany na stavební prvky musí být provedeno pomocí těsnicích pásků s použitím přítlačné latě tak, aby se docílilo vzduchotěsnosti. 2. Montáž sádrokartonu: Je nutno dodržet rovinnost (kontroluje se dvoumetrovou latí) s tím, že maximální odchylka je 2 mm na dva