Současnost není příliš nakloněna pro nadčasovou či hypermoderní architekturu, potvrzují to nynější trendy ve výstavbě rodinných domů. Výstavba v České republice nesměřuje k určitým směrům, neboť projektanti mají odlišné názory a představy. Mezi nimi se dají najít jak autoři usilující o nový směr a o vlastní rukopis, tak i tací, kteří pouze kopírují z nabídek zahraničních firem. Pokud chceme podřídit náš dům módním trendům postačí k tomu jen málo, například ho obohatit podlouhlými okny, fasádu oživit barvami atd.. Totiž časy, kdy se rodinné domy předháněly co možná nejvíce nadčasovou architekturou se zdají být v nenávratnu. Takové módní výstřelky rychle vycházejí z módy a pozdější přestavba či rekonstrukce je často neproveditelná. Za současný trend se dá považovat barevná fasáda. Není to tak dávno, kdy odborníci varovali před používáním barev, ale dnes se mohou domy chlubit dvoubarevnou či více barevnou fasádou zcela běžně. Barevné sokly, rámy oken, velkoplošné barevné omítky, dokonce několikabarevné plochy a ostré kontrasty, to vše svědčí o současné odvaze projektantů a stavebníků. Pokud jsme se rozhodli pro použití barev je dobré vyslechnout více odborných rad a na vlastní oči shlédnout zamýšlené barevné řešení ve skutečnosti. Nejpopulárnějším prvkem u současných rodinných domů se stává arkýř, činí totiž půdorys domu členitější, plastičtější a i z hlediska využití prostoru (na jídelnu, jídelní kout či vstupní halu), má svoje opodstatnění. Do módy se také dostává věž, náklady na její vytvoření jsou však značné. Dalším prvkem, který zlepšuje obytnou funkci a zároveň dům zdobí, je vikýř. I přesto , že vychází levněji vybudování střešní ho okna si vikýř udržuje svou oblibu nadále, ba dokonce jeho obliba stoupá. Ještě nikdy nebyla architektura rodinného domu tak znatelně poznamenána nejrůznějšími typy, druhy, tvary a materiály oken. Okna mají čím dál větší estetickou funkci a je spousta možností, jak ji využít a podtrhnout. Jedním z nejvýraznějších trendů současného stavitelství rodinných domů jsou vysoká, úzká okna. Nejlépe působí, když jsou seřazena vedle sebe v řadě. Též se začíná prosazovat vtažení světla do interiéru pomocí prosklené střechy či zimní zahrady, která pokračuje jako obytný prostor v přízemním podlaží a končí mimo vlastní prostor domu boční stěnou. Dalšími novinkami jsou tzv. ekodomy. Při jejich výstavbě je používáno pouze přírodních materiálů. Zdá se trochu směšné, že se do oboru rodinný dům dostávají takové izolační hmoty jako je ovčí vlna, korek a další zajímavé materiály. Ať již zvolíme jakýkoli typ rodinného domu, měli bychom také hledět na to, zda se do daného okolí hodí. 1999