.„Při stavbě přístřešku se neobejdete bez žebříku či lešení, měřicích pomůcek, nástrčných klíčů, truhlářské svěrky, stavebního míchadla, vrtáků i ocasky,“ radí Radim Kuřátko, odborník z oddělení stavebnin v projektových marketech Hornbach. V případě, že máte veškeré potřebné vybavení, je možné pustit se do stavby.

Krok 1

Přístřešek pro auto Autor: Hornbach Autor: Hornbach

Stavba volně stojícího přístřešku na auto začíná zasazením H sloupkové kotvy. Rozestupy se řídí podle parametrů vybraného přístřešku na auto. Pro přesné vyrovnání sloupkové kotvy se napnou provázky oběma směry a do všech směrů se vyrovnají. Na potřebných místech, pokud je to možné, vyjměte stávající dlažbu a udělejte otvory pro základ do hloubky 80 centimetrů. Sloupkové kotvy zavěste do vyhloubených otvorů. Pomocí podložené latě lze kotvu vždy upevnit do správné výšky. Upevňovací otvory pak vylijte betonem, a ještě jednou zkontroluje správné usazení kotev.

Sloupky se nyní umístí podle návodu ke stavbě do sloupkových kotev a upevní se pomocí šroubových svěrek. Přišroubování se provede až později. „Pod sloupky položte vždy po jednom dřevěném prkénku. Pomocí vodováhy zkontrolujte kolmé vyrovnání sloupků,“ upřesňuje odborník Radim Kuřátko.

Pomocí napnutého zednického provázku a hadicové vodováhy se sloupky označí nahoře ve stejné výšce. To je nutné zejména v případě, pokud má stavební plocha sklon. Pokud je sloupky nutné zkrátit, provede se to na spodním konci sloupku a sloupek se pak opět zasadí do sloupkové kotvy a upevní pomocí šroubové svěrky.

Přístřešek pro auto Autor: Hornbach Autor: Hornbach

Krok 2

Přístřešek pro auto Autor: Hornbach Autor: Hornbach

Až budou všechny sloupky správně usazeny, lze namontovat výztužné pásky na stávající čepové spoje. Na sloupky se nyní položí vaznice a připevní se na čepové spoje. Dlouhé vaznice se běžně skládají z několika dílčích úseků. Ty se pak spojují našikmo (schodovitě odstupňované ukončení). Vaznice se přišroubují shora. Po namontování vaznic se sloupky přišroubují dole ke sloupkovým kotvám. Pak se odstraní šroubové svěrky.

Krok 3

Přístřešek pro auto Autor: Hornbach Autor: Hornbach

Na vaznice se položí krokve a přišroubují se. Vždy se namontují dvě krokve s odstupem. Rozměry uvedené v montážní sadě je nutné dodržet, aby následně namontované konstrukční díly seděly. Doprostřed se vždy mezi dvě krokve namontují střešní vazníky. Ty později ponesou vrcholovou vaznici. Střešní vazníky se nejprve upevní pomocí jedné šroubové svěrky a pak přišroubují závitovou tyčí. Také u vrcholové vaznice se skládají delší rozměry z několika úseků. Spojení se i zde provádí pomocí šikmého spoje.

Krok 4

Přístřešek pro auto Autor: Hornbach Autor: Hornbach

„V tuto chvíli si připravte střešní krokve na montáž. Pro odvod vody ze střechy je nutné vyfrézovat upevnění pro žlabové háky. Nejprve vyznačte požadované prohlubně a pak je vyfrézujte pomocí horní frézky,“ komentuje Radim Kuřátko a dodává: „Přišroubujte střešní krokve nahoře a dole. Na druhé straně udělejte totéž. Pod krokve nyní upevněte vzpěry.“

Na přišroubované střešní krokve lze nyní namontovat žlabové háky. Jelikož střešní okap musí mít později sklon ve směru spádové trubky, vyrovnají se žlabové háky se sklonem podél napnuté zednické šňůry.

Krok 5

Přístřešek pro auto Autor: Hornbach Autor: Hornbach

Střešní zakrytí se skládá z jedné vrstvy šalovacích (bednicích) prken a bitumenových tašek (elastických desek z organických vláken sycených bitumenem). Šalovací prkna se přišroubují na střešní krokev.

Po dokončení šalování se do zákrytu se šalovacími prkny přišroubují na obě strany štítu dřevěné hranoly.

Krok 6

Přístřešek pro auto Autor: Hornbach Autor: Hornbach

Bitumenové tašky se přibijí hřebíky podle pokynů od výrobce. Přibití se provede na vyznačených místech na taškách. Po dokončení obou stran střechy přijdou na řadu ještě tašky na štít. Ty lze uříznout ze stávajících bitumenových tašek. Na štíty se namontují zástěny. Přišroubování zástěn se provádí za dřevěné hranoly pod šalovacími prkny. Nyní lze odvod vody ze střechy dokončit.

Krok 7

Přístřešek pro auto Autor: Hornbach Autor: Hornbach

„U neošetřeného dřeva je ještě nutné nanést ochranný nátěr na dřevo. První nátěr je dobré provést ještě před stavbou,“ uzavírá odborník Radim Kuřátko z Hornbachu. Nátěr bude materiál chránit před rozmary počasí, vlhkostí a dřevokazným hmyzem a prodlouží jeho životnost. Vlastnoručně vyrobený přístřešek vám tak bude sloužit dlouhá léta.