Pokud se rozhodneme stavět asi budeme ještě před tím řešit otázku, zda budeme stavět sami či si necháme postavit. Pokud se rozhodneme pro druhou variantu, pak si musíme dát velký pozor, aby námi vybraná firma odvedla i kvalitní práci. Během posledních let se prokázalo, že se vyplatí pro realizaci stavby kvalitní stavební firma, která má dostatek referencí a tudíž by mohla být i dobrou garancí kvality. Pokud tedy hledáme stavební firmu měla by to být skutečně existující firma, která se může prokázat provedenými - vystavěnými domy v poslední době. Firmě, která se skládá jen z pár techniků s organizačními schopnosti, bychom se měli raději vyhýbat, neboť takové firmy si na samotné stavební práce obvykle ještě najmou skutečné realizační firmy. Od nich si nechají na celé dílo či příslušnou část stavby udělat kalkulaci, k níž si ještě připočítají dosti značnou přirážku, která se může pohybovat okolo 20% a více procenty. Proto před podepsáním smlouvy musíme být značně obezřetní, neboť po jejím podepsání se z takové pasti již nedostaneme. Pak nás čeká například při nedodržení termínu předávky jednotlivých částí stavby vymlouvání realizátora na generálního dodavatele a naopak. Zkrátka začarovaný kruh, z kterého se jen horko těžko lze vymanit. Takové a podobné problémy se mohou vyskytnout i při zajišťování projektové dokumentace. V tomto případě je dobré vědět, že by jí měl garantovat jediný projektant či firma, společně s rozpočtem zakázky. Pro kvalitní uzavření smlouvy jsou hlavním předpokladem vyřízená povolení všeho druhu, kterých může být i třicet. Pokud jen jedno jediné chybí, tak můžeme počítat s tím, že toho realizační firma v případě neplnění termínů využije a má se na co vymluvit. Proto je lepší takové věci nechat opět na odbornících (jednoho člověka či firmu). Nejlepší k vyřízení souvisejících dokumentů by byl projektant. Ale ani v tomto případě to není bez rizika, neboť on si může ve své podstatě dělat, co chce. Může například tvrdit, že to či ono povolení stále nemůže získat, nebo že jeho získání bude drahé, atd. v takovém případě se pak pro utužení důvěry vyplatí občasná kontrola na úřadech. Dobře uzavřená smlouva by měla také obsahovat termíny splátek s jasně specifikovanými objemy prací, jako například, že za hrubou stavbu bude (přesně určené věci za co) zaplacena určitá suma do určeného termínu, že dalších x procent z celkové ceny díla připadne na dokončení či bude vyplaceno předem s určením termínu dokončení a to jen na dojednanou část vnitřních prací. A hlavně by smlouva měla obsahovat zmínku o tom, že sjednané procento sumy bude doplaceno třeba až při předávce klíčů či kolaudaci. Podle toho se dá rovněž poznat spolehlivost firmy, existují i takové, které si nechají doplatit doplatek zadržovaných peněz až po skončení záruční lhůty, která trvá zhruba tři roky. Takové firmy patří mezi ty nejspolehlivější jak v dodržení termínů předávky, tak v kvalitativních parametrech. A jak dobře vybrat a nespálit se? Tak na takovou otázku se dá odpovědět jen tak, že při výběrovém řízení na dodavatele stavby je nanejvýš nutné mít k dispozici co nejvíce propracovaný projekt pro stavební povolení. Pokud tak neučiníme, budou firmy zúčastněné ve výběrovém řízení ceny pouze odhadovat, jak se lidově říká střílet od boku. Zde budou firmy kalkulovat odhadem či podle obestavěného prostoru, ale vždy ve svůj prospěch, neboť nechtějí nakonec prodělat. Mimo jiné smlouva musí též obsahovat kromě přesné specifikace stavebních prací i jejich termíny dokončení a předání stavby ke kolaudaci. Čím podrobněji budou tyto skutečnosti uvedeny tím lépe. I rozpočet stavebních prací by měl být nejpodrobnější a natolik přehledný, aby pak nenastal zmatek a následné řešení soudem. Nejdůležitější je rozpočet přidružené či pomocné pracovní výroby (prací PSV). Ta se dotýká většiny dokončovacích prací, kde se může jednat až o statisíce korun, neboť jen obkladové dlaždice mohou být v ceně tří set, ale rovněž v ceně dvanácti set za metr čtvereční. Proto smlouva musí jasně určovat, co, kdy, jak a v jaké cenové hladině se bude budovat. Neboť se cenové rozdíly netýkají jen obkladových dlaždic, ale všech materiálů pro zařizování interiéru a kompletačních prací. Získání dobrého a kvalitního dodavatele stavby je skutečně tvrdý oříšek, ale jak tvrdí odborníci je to jistější než se do stavby pouštět na vlastní pěst. Již třeba jen pro nepřeberné množství nabízeného sortimentu, v němž se laik jistě nevyzná. Laik často pak podlehne reklamám, které tvrdí, že jejich cihly, lepenky či střešní krytiny jsou ty nejlepší, a pak se nestačí divit. Nehledě nato, že právě zvolený materiál nemusí být zrovna ideálním v kombinaci s ostatními zvolenými hmotami. Kdežto projektant je třeba úzce propojen s výrobní či dodavatelskou firmou a na objemu odebírané produkce je přímo zainteresován. Pokud si tedy chceme nechat dům postavit, pak je vždy lepší najít si jednoho člověka na přípravu i realizaci stavby, což znamená, od vyřízení koupě pozemku po dokončení stavby. Je totiž zcela zbytečné a naprosto nevýhodné si na každý úkon hledat někoho jiného, například na prodiskutování a naplánování stavby podle požadavků rodiny u projektanta a na vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení zase někoho jiného. Liberální trh však skýtá řadu dalších pochybení. Proto je dobré v rámci komplexní přípravy stavby si zajistit dodavatele a zároveň individuální stavební dozor, který by měl dohlížet na kvalitní postup firny při samotné realizaci. Pozor si však musíme dát aby dozor nehrál na obě strany, tím se myslí abychom ho neplatili my a zároveň i realizační firma. Samozřejmě že takový dozor bude mít hlavní zájem na realizující firmě (odměna z této strany je totiž větší), neboť firma si pak může na naší stavbě dovolit prakticky cokoli a my nemáme ani šanci se to dovědět. Firma si totiž může dovolit zaměnit dražší materiál za levnější, změnit technologické postupy či zásadní přeměny jiného charakteru. V druhém případě například struktura izolace stěn se může zdát dodržena, ale ve skutečnosti v ní chybí parozábrana, což se dá zjistit až za dva roky i později. Obdobně tomu může být i u skladby střešního pláště nebo oken, jejichž skla nemají garantovanou tloušťku a tak nemohou zajistit uváděný tepelný odpor. No a to zdaleka není vše, co se dá zaměnit, podobných případů je bezpočet. Proto je vhodné přizvat si občas na stavbu jiného stavebního odborníka, který se k práci a postupům stavebního dozoru vyjádří, aniž by byl ovlivňován. Ke konci všeho kolotoče přichází kolaudace, při níž je nutné mít k dispozici kompletní dokumentaci domu. Tím se myslí nejen projekt, technická zpráva a rozpočet, ale především řada revizních zpráv (elektro, komín, hromosvod atd.). Ověřovat, ověřovat a ověřovat. Jen tolik na závěr.