Ve dnech 3. - 5. února proběhne v DK Horní Valy již XI. ročník stavebního a technického veletrhu STAVOTECH. Součástí veletrhu jsou další prezentační a konferenční aktivity. Autor: archiv Stavební veletrh STAVOTECH Hodonín a souběžně probíhající prezentační a konferenční aktivity jsou bohatým zdrojem informací a inspirací. Přínosem je nejen pro širokou veřejnost, která se zajímá o stavbu, rekonstrukci či modernizaci svých domů, bytů, chat, ale také odborníci, architekti a projektanti zde najdou množství cenných informací, novinek a nově zaváděných technologií v oblasti stavebnictví. Je potěšitelné, že hodonínského Stavotechu se účastní nejen firmy z regionu, ale přihlášené jsou také firmy ze severní Moravy, západních a východních Čech. Letošní nabídka vystavujících firem je opravdu bohatá a věřím, že návštěvníkům a drobným stavebníkům se splní jejich představy a z výstavy si odnesou to, co potřebují. V nabídce firem bude mimo jiné programová regulace teploty jednotlivých místností, čistírny odpadních vod, kompletní nabídka stavebních materiálů, maltové směsi, barvy, omítky, nové metody sanace vlhkého zdiva, tepelně izolační systémy, garážová vrata, plastová okna, dveře, ale také komplexní nabídka a realizace stavby malometrážních domů a bytů, samozřejmostí jsou i finanční společnosti a mnoho dalších. Veletrh bude zahájen ve čtvrtek 3. února 2005 v 9.00 hodin a již od 10.00 hodin je připravena v malém promítacím sále DK jedna z mnoha zajímavých odborných přednášek pro širokou odbornou i laickou veřejnost. Prvním tématem budou novinky v cenové soustavě ÚRS a Oceňování stavebních prací po vstupu ČR do EU. Obchodní a hospodářská komora Hodonín připravila sérii aktuálních přednášek – Bezpečnost práce a požární ochrana, pro zaměstnance i zaměstnavatele je připraveno téma z oblasti Agenturního zaměstnávání a dalšími neméně zajímavými jsou jistě Dotační programy pro stavebnictví a Možnosti zapojení se do veřejných soutěží na jednotném trhu EU. Město Hodonín připravilo, ve spolupráci s odborem rozvoje města, pro občany další informace o rekonstrukci objektů na byty v bývalých Velkých Kasárnách – realizace probíhá pod záštitou Bytového družstva Kaštan. Autor: archiv V pátek 4. února se brány domu kultury otevřou opět v 9.00 hodin a malý promítací sál nabídne další zajímavé přednášky. Odborní lektoři obchodní a hospodářské komory se budou věnovat dotačním programům pro stavebnictví a možnostem zapojení se do veřejných soutěží na jednotném trhu EU. Ekonomika, ekologie a úspory se v současné době skloňují snad ve všech pádech, proto je připraven cyklus přednášek na téma Domy, které šetří – Inteligentní domy, Fototermální kolektory či jak zateplovat stavby. V sobotu 5. února přivítá malý promítací sál všechny, kteří mají zájem získat informace o moderním a ekologickém vytápění s tepelnými čerpadly a rekuperací. Přednáška se bude zabývat: 1) funkcemi a podmínkami použití různých systémů tepelných čerpadel 2) užitím tepelných čerpadel pro vytápění, ohřev užitkové vody a bazénů 3) ekonomickými hledisky, cenou, provozními náklady, dotacemi, životností zařízení a návratností investic Na vaši návštěvu se těší zkušení pracovníci výstavnické společnosti Omnis Olomouc, a. s., kteří připravují hodonínský Stavotech na vysoké odborné úrovni. Dokladem je množství firem, které prezentují své výrobky, služby a nejnovější technologie, dále již zmiňovaný bohatý doprovodný program probíhající po celé tři výstavní dny a nedílnou součástí veletrhu je i rozsáhlá reklamní kampaň sahající daleko do okolních měst a obcí. Bližší informace najdete na www.omnis.cz/stavo nebo na 777/102 013.