Dobrý den. Můj problém spočívá na jedné malé části jinak staticky perfektního starého domu, který je usazen pevně, že by mu to mohly závidět i leckteré novostavby. Jediný problém je u zdi, která byla v důsledku havárie vodovodního řadu na naší ulici narušena. Jinak perfektní základ zde byl velkým množstvím tekoucí vody odhalen a mírně se posunul. Neznatelně na něm samém, ale zeď se mírně vyboulila. Ve styku s příčkou se tedy objevila mezera. Statika základu byla opravena, ale teď mám dilema, jak zajistit tu vyboulenou zeď. Jak pracuje, tak jakékoli vytmelení během chvíle zase odhalí tu mezeru. Jak pevně stáhnout příčku se zdí, aby dilatace nebyla tak velká, a jak zakrýt správně tu spáru, aby se neustále neobnovovala? Děkuji. Alois S. (redakčně zkráceno)

Tenhle problém má řešení několik.

  • Injektáž zdí: Zvenčí se navrtají díry do zdi, které pokračují do příčky. Injektuje se cementová směs, která vytvoří pevný spoj. Těchto injektáží je třeba udělat hned několik. Podobná je možnost navrtání zdi a příčky, injektáž chemické kotvy a usazení závitové tyče a stažení přes opěrnou desku (na obrázku červeně).
  • Navrtaný opěrný kus: V případě tenké příčky je lepší navrtat skrz opěrný protikus, který po stranách stáhnete šrouby opřenými o opěrné desky na fasádě (na obrázku černě).
  • Injektáž trhliny: Do trhliny se vstříkne speciální cementová směs (jakási chemická kotva), která mezeru stabilizuje. Zatímco výše uvedené mohou lehce vyboulenou zeď stáhnout zpět, tato verze jen zajistí zabezpečení v současném stavu.

Takhle přes mail vám nedokážeme posoudit váš problém. Lepší bude pozvat statika, který vybere nejlepší způsob. Závisí to samozřejmě také na stavebních materiálech, skladbách stěn a podlah apod.

Aby následně nebyla mezera patrná, je třeba ji překrýt páskou, jaká se používá například na spáry v sádrokartonu. Použijte raději kombinovanou pásku plast/papír, která má nejlepší vlastnosti – nevlhne, a přitom je extrémně pružná a přilnavá. Lepidlem ji zapravte do rohu a pak ji stačí jen přetřít. Takové pásky vydrží vysoké tahové zatížení a vykazují poměrné prodloužení až 170 % při působení tahové síly.