Stéla je kamenná nebo dřevěná plochá vyšší deska na náhrobku, která je zdobena malbou nebo reliéfem a nese základní údaje o zemřelém.