Štěpování je záměrné vegetativní rozmnožování kulturních rostlin. Dělí se na očkování, kdy se vsazuje pupen, a roubování, při němž se používá jiných částí rostlin. Při této technice se spojí dvě rostliny tak, aby srostly dohromady. Jedna část – štěp se odebírá z rostliny určené k množení a poskytuje nadzemní část nové rostliny, druhá část – podnož posytuje kořenový systém. (Zdroj: Brickell, Ch. a kol.: Velká zahrádkářská encyklopedie. Ikar. 1999, Praha.)