Stěrka se nanáší stíráním a vytváří zpravidla hladký povrch. Používá se hlavně v interiéru ke zhotovování hladkých omítek (je mnohem jemnější než štuk) a k opravám omítek. Stěrky z různých materiálů se používají např. pro úpravu podlah, k hydroizolaci - asfaltové hydroizolační stěrky.