Štípačka je stroj sloužící k mechanizovanému rozštípnutí silných polen. Naprostá většina štípaček je založena na hydraulickém principu, nicméně lze narazit i na kuželové štípačky. Hydraulické se skládají z pevné plochy, ke které je hydraulicky přitahována čepel. Kuželová štípačka je rychle se rozšiřující kužel s vývrtem připomínající vrták připojený na vysokootáčkový motor. Štípané dřevo se natlačuje na kužel a ten svou rotací dřevo rozštípne.