Rozlehlá zahrada (3000 m2), většinou ve svahu, je bez nadsázky famózní – takové „menší Průhonice“. Je to skutečný anglický park s průhledy, meandry cest, altány a zátišími, který rostl do dospělosti několik desetiletí. Nesporná výhoda byla, že ať se během 20. století dělo cokoli, rodina profesora Franty dům i zahradu udržela ve svých rukou. Proto nedošlo k devastaci obvykle související se znárodněním. Ke změně došlo v roce 2008, kdy dům se zahradou koupil nový majitel a nechal je zrekonstruovat. Památkově chráněnou zahradu svěřil ateliéru Flera, s. r. o.

Krasavice stoletá

„Cílem bylo šetrně zasáhnout do tohoto fungujícího organismu zahrady, zmladit, ošetřit, případně nahradit stávající výsadby, očistit celkovou kompozici zahrady na původní kostru a zároveň ji podpořit a rozvinout novým, upraveným konceptem,“ dočtete se v projektové studii. Pochopitelně, že stoletá zahrada nebyla v stoprocentní kondici. Byla vzrostlá, s více i méně hodnotnými dřevinami, řada z nich neudržovaná, přerostlá, přestárlá, odumřelá. Jednotlivé druhy se prorůstaly, zpevněné plochy vyžadovaly obnovu, povrchová drenáž fungovala jen částečně a místy byla propadlá, původní jezírko zarostlé. Ale i když zub času na kráse zahrady zahlodal, zachovalo se to nejhodnotnější: vzrostlé stromy.

Revitalizovat, ale nenarušit

Hlavní požadavek klienta byl nenarušit osobitý charakter a kouzlo zahrady, zachovat a ošetřit maximum výsadeb, především stromů, podpořit a doplnit dosavadní koncept zahrady o nové prvky a úpravy odpovídající životnímu stylu rodiny, charakteru zahrady a okolního prostředí.

Stoletá zahrada Autor: Petr Hejna Autor: Petr Hejna

Ing. Ferdinand Leffler a Ing. Zuzana Němečková z atelieru Flera zachovali celkový koncept (hlavní vstupy, síť cest) a charakter výsadby. Ovšem dodali leccos navíc. Zmírnili svažitost terénu mírnými stupni, mezi hlavním vstupem na pozemek a domem navrhli samostatnou kompozici založenou na travnatých plochách a výsadbách, ve kterých dominují solitéry stromů. Obohatili zahradu o několik teras (na jižní, východní, severní a západní straně domu), nové vodní prvky (koupací jezírko a kašnu), nízké sedací zídky se sloupky, na jižní fasádě vily přibyly treláže s popínavými růžemi. Plocha a cesty před domem jsou podle jejich návrhu dlážděné mozaikou ze sliveneckého vápence, který tomuto prostředí sluší nejvíc.

Obytná i divoká

Horní část zahrady (tj. kolem vily) je koncipovaná jako obytná. V její západní části zmírňují svažitost terénu tzv. koňské (nízké a široké) schody. Z pokoje v přízemí je přímý vstup na pískovcovou terasu, odkud je výhled na nové koupací jezírko pod korunami starých vzrostlých stromů.

Nové koupací jezírko s dřevěným plató a skákacím prknem stíněné korunami stoletých stromů Autor: Petr Hejna Nové koupací jezírko s dřevěným plató a skákacím prknem stíněné korunami stoletých stromůAutor: Petr Hejna

Východní strana je mnohem víc obytná díky několika novým terasám na různých výškových úrovních. V úrovni hlavního vchodu je větší dřevěná, která nahradila původní dlážděnou. Nedalekou litinovou pumpu architekti zachovali jako industriální artefakt, exponát pod širým nebem. Po kamenných schodech se schází na další dřevěnou terasu sahající od domovní sauny k ochlazovací sprše nad žlabem zasazeným v půlkruhové kamenné nice. Ve stejné úrovni, na křižovatce zahradních tras, je kruhová kašna s pítkem.

Tímto rozcestím začíná divočina, dokonalé zhmotnění Trnkovy Zahrady. Trasy nedoznaly během rekonstrukce zásadní změny, procházkové cesty zachovávají původní princip tří různě dlouhých okruhů. Jediná stopa civilizace je dřevěný domek na stromě, kam se leze po můstku. Posed? Trucovna? Zašívárna? Hlavní atrakce pro teenagery! Zatímco starší generace může užívat klidu ve vyřezávaném altánu, dalším muzejním kousku poblíž jezírka.

Co vysadit, co vykácet

Protože cíl rekonstrukce bylo zachovat genia loci stoleté zahrady, architekti volili novou výsadbu s ohledem na původní vzhled a zároveň museli respektovat severní svah. Použili stínomilné trvalky a keře okrasné květem. Podél plotu se doplnila odumřelá clonící zeleň. Jelikož 21. století se dožilo v dobré kondici poměrně dost solitérních stromů, nebylo třeba vysazovat mnoho nových. Příkladem budiž magnolie u hlavního vstupu.

Úplně nové je osvětlení zahrady, které tu za časů profesora Franty nebylo. Architekti volili střídmé, s jednoduchým designem. Osvětleny jsou především pobytové plochy u domu a zpevněné cesty; jen v dolní části zahrady jsou historická svítidla.


Základní technické údaje

  • Výměra zahrady: 3000 m2 (0,3 ha)
  • Návrh a projekt: Ing. Ferdinand Leffler, Ing. Zuzana Němečková, atelier Flera, s. r. o. Více na www.flera.cz.
  • Realizace: 2012

Text: Marie Krausová Foto: Petr Hejna


CELÝ ČLÁNEK NAJDETE V ČASOPISU DŮM&ZAHRADA 5/16. Objednat lze samostatné číslo nebo získat předplatné, a to přes e-mail: predplatne@astrosat.cz, online na Předplatné časopisů nebo telefonicky: 840 336 459. Volání na bílou předplatitelskou linku je zpoplatněno zvýhodněnou sazbou 1,60 Kč včetně DPH za započatou minutu volání z pevné linky. Volání z mobilního telefonu dle tarifu mobilního operátora.