Skupina STOMIX®, která je největším českým výrobcem kontaktních zateplovacích systémů, vykázala za rok 2006 rekordní nárůst obratu o 50% v porovnání s rokem 2005.

Úspěšný vývoj je výsledkem dlouhodobé strategické orientace skupiny na vývoj, kvalitu a zejména pak na potřeby zákazníků. Kromě špičkových stavebních materiálů a doplňků poskytují společnosti STOMIX® svým zákazníkům bezplatný informační a poradenský servis v oblasti zateplování, stavebním a realizačním firmám proškolení v oblasti správné aplikace zateplovacích systémů STOMIX®, stavební dohled, servisní činnost, ale i pomoc při zpracovávání nabídek. Trvalá pozornost je věnována výzkumu a vývoji nových výrobků.

Čistý konsolidovaný obrat (očištěný o převody z mateřské společnosti) skupiny 20 obchodních společností STOMIX dosáhl v minulém roce objem 654 541 tis. Kč, což je prakticky o 50 % více než v předchozím roce 2005 a o 65 % více než v roce 2004. Necelé dvě třetiny celkového obratu, tj. 412 602 tis. Kč byly v roce 2006 realizovány na tuzemském trhu, přičemž na meziročním procentním nárůstu obratu se oba segmenty trhu podílely téměř stejně – tuzemsko 48 % a zahraničí 53 %.

V roce 2007 předpokládá skupina STOMIX® dosažení dalších rekordních výsledků, a to jak v obratových ukazatelích, tak i v oblasti zisku. Předpokládaný růst je odhadován řádově v desítkách procent oproti roku 2006. To s sebou přirozeně nese zvýšené nároky na organizaci výroby, logistiky a obchodu. Z tohoto důvodu je plánována postupná realizace nových investičních projektů a také modernizace stávajícího investičního majetku.

Zdroj: Stomix