Způsob předosevní přípravy semen, s jejíž pomocí mají překonat období klidu a připravit se ke klíčení. (Obvykle se semena ukládají do vlhkého písku a udržují za nízkých teplot až do začátku klíčení.) Stručně řečeno – napodobujeme podmínky, za kterých by semena přečkávala období klidu v přírodě.