Základem výpočtů zatížení střechy krytinou je objemová hmotnost, tedy hustota materiálu, ze kterého je krytina vyrobena. Tu musíme přepočítat na plochu a tvar materiálu. Kupříkladu beton má hustotu materiálu 2400 kg/m³, ocel 7850 kg/m³. Ovšem ocel nepoužíváme v taškách, ale tenkém plechu, takže plechová střecha je výrazně lehčí.

Pro zjednodušení všichni výrobci používají informace o tom, kolika kilogramy se zatíží m² střechy při použití dané krytiny. Prostudujte si naši tabulku s hodnotami, které jsou samozřejmě orientační. Jinak bude vážit taška rovná a jinak profilovaná, i když budou ze stejného materiálu. A tak jsou v tabulce připojeny i konkrétní příklady. O střeše a její hmotnosti v rámci zatížení větrem či sněhem jsme psali zde.

U některých krytin záleží i na jejich ložení, tedy tvaru, v jakém se skládají na sebe, a kdy tak vytvářejí jinou povrchovou strukturu. Jednoznačně nejtěžší je pálená taška bobrovka v korunovém ložení.

Ve výběru máme ještě přírodní břidlici, kde nejde tak jednoznačně říct, jakou hmotností bude střecha zatížena, protože jde o štípaný materiál v různých rozměrech, tvarech a různých loženích. Ale obecně lze říci, že těžší než třeba keramická taška není.

Co je pod kabátem?

Ohledně hmotnosti vlastně není ani tak důležité to, co je na povrchu, ale co je pod ním. Požadavky na to, jak má být krytina připevněna, na čem a jakou technologií, se různí. Kupříkladu i pod lehké krytiny, jako je vláknocement, asfaltová šindel nebo i plechové falcované střechy, je zapotřebí dávat prkna nebo desky, většinou o minimální tloušťce 24 mm, většinou je však předepsáno 30 mm. A to proti laťování pro keramiku nebo beton je opravdu výrazně víc. Pokud budeme mluvit o OSB desce o tloušťce 25 mm, je třeba na jeden m² připočítat dalších 14,7 kg.

Součástí střechy pak bývá dále izolační fólie, zateplovací systém, podvěšené vnitřní desky či systémová řešení vnitřních rozvodů, se kterými je třeba také počítat.

Lehkou, nebo těžkou?

Záleží tedy na hmotnosti krytiny? Když si vezmeme všechno, co jsme dosud napsali, tak prakticky ne. Krytina samotná zatěžuje střešní konstrukci a následně dům vlastně marginálně. To potvrzuje i Štěpán Lášek, produktový manažer společnosti Lindab. „Obecně hmotnost střešní krytiny představuje relativně malou část celého souhrnu zatížení střechy. Samozřejmě je u plechových krytin nesporným kladem nízká váha, to znamená, že se krytina na celkovém zatížení budovy podílí jen minimálně. Řekněme 10-30 % celkové hmotnosti celého souvrství. Například zatížení budovy sněhem se počítá v rozsahu 50-400 kg/m² podle lokality, takže hmotnost plechové krytiny cca 5 kg/m² je skutečným zlomkem této váhy.“

Co je nejtěžší?

Co je nejtěžší?

Jde jednoznačně o tašku bobrovku v korunovém krytí. Kupříkladu u konkrétní tašky Bramac Opál je hmotnost sice jen 1,8 kg/ks, což samo o sobě není příliš, oproti běžné betonové tašce, která váží přibližně kolem 5 kg/ks. Rozdíl je však v její velikost a spotřebě. Rozměrově se jedná o nejmenší tašku - její velikost je pouze 180x380 mm. Pokud se při pokládce této tašky rozhodneme pro korunové krytí, kdy spotřeba tašek může dosahovat až 38,3 ks/m², dostáváme se na zatížení až 69 kg/m².

A co na to technické oddělení společnosti Bramac, konkrétně Ing. arch. Kateřina Kašová, kterou jsme oslovili také? I když nabízejí výrazně těžší betonové či keramické tašky, vlastně souhlasí. „Jen samotný sníh může na krytinu působit zatížením 200 kg/m². Proto musí být krov dostatečně dimenzovaný bez ohledu na hmotnost krytiny. Pro lepší představu např. hmotnost samotné krytiny na 1 m² je u plechové krytiny 5 kg, u šindele 12 kg a u betonové střešní tašky Bramac MAX 38 kg. Pokud ale budeme brát v úvahu celkovou hmotnost střešního pláště a přičteme k tomu ještě zatížení sněhem, bude pak hmotnost 1 m² střechy s plechovou krytinou 94 kg, s šindelem 114 kg a s betonovou krytinou Bramac MAX 127 kg. Proto po zohlednění kompletní skladby střechy spolu s povětrnostními vlivy není pro celkové zatížení rozhodující hmotnost krytiny - prvotní rozdíly v hmotnosti samotné krytiny se vyrovnají.“

Budete-li volit střešní krytinu na nový dům, hledejte tu, která vyhovuje nejvíc vám, typu střechy (například s ohledem na minimální sklon), lokalitě i vaší peněžence. Při rekonstrukcích je zapotřebí uvažovat o původním dimenzování krovů, pokud byste se chystali měnit z krytiny lehké na těžkou a třeba ještě nově vytvářet zateplené obytné podkroví. Vždyť i sádrokartonové desky také něco váží.

Tento

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada 3/17.