Středočeský kraj letos investoval do silničního hospodářství přes 400 milionů korun. K nejvýznamnějším akcím patřila rekonstrukce silnice II/102 ve Štěchovicích u Prahy, kterou smetla loňská povodeň. Motoristům se v obou směrech znovu otevře 22. prosince, řekl náměstek středočeského hejtmana Karel Vyšehradský.

Oprava štěchovické silnice patřila letos podle něj k nejnáročnějším investicím. Stavební práce za bezmála 108 milionů korun zajistila soukromá společnost Energie-stavební a báňská. Opravovala za nepřerušeného silničního provozu. Při rekonstrukci poškozené části komunikace byla opravena a odvodněna také opěrná zeď a zpevněn byl břeh koryta řeky.

Většinu z investic do silničního hospodářství kraj hradil z peněz od státu, a to zhruba 380 milionů korun. Z vlastního rozpočtu dal dalších asi 60 milionů korun. Kompletně kraj financoval třeba opravu silnice mezi Černošicemi a Radotínem, která byla otevřena tento týden. Stála téměř osm milionů korun a kraj je uvolnil v rámci likvidace povodňových škod. Silnici, která je důležitou spojnicí regionu s Prahou, loni poškodila rozvodněná Berounka.

Z celkových investic do středočeských silnic bylo přes 100 milionů korun použito právě na odstranění povodňových škod, dodal Vyšehradský.

V příštím roce chce kraj do silnic investovat minimálně stejně jako letos. K nejdůležitějším akcím bude patřit zahájení stavby obchvatu obce Lány na Rakovnicku.

Situaci ale podle Vyšehradského komplikuje avizované zvýšení daně z přidané hodnoty za stavební práce z pěti na 22 procent. "Musíme zintenzivnit přípravu staveb tak, abychom hned, jak nám počasí dovolí, mohli začít stavět," dodal. Aby byly stavby levnější, bude třeba na nich udělat co nejvíce prací do 1. května, kdy nový zákon o dani vstoupí v platnost, konstatoval. -čtk-