Střecha patří do obálky domu a jsou na ni kladeny podobné požadavky jako na podlahy v přízemí a stěny objektu, navíc je zatěžována povětrnostními vlivy, sněhem, vodou a větrem. Podle tvaru lze střechy dělit na sedlové, valbové, polovalbové, stanové, věžové, mansardové či pultové. Podle sklonu pak na ploché, šikmé či strmé. Střecha se skládá z nosné střešní konstrukce a střešního pláště. Nosnou střešní konstrukcí rozumíme tu část střechy, která přenáší zatížení od vlastní hmotnosti, hmotnosti střešního pláště, přídavných konstrukcí a prvků i klimatických vnějších vlivů – větru, sněhu a vody – do svislých částí budovy. Současně musíme počítat také s provozním zatížením, které je závislé na tom, zda je střecha pojízdná, či pochůzná, případně zda počítáme pouze s příležitostnou údržbou. Střešní plášť se nachází nad nosnou konstrukcí střechy, případně pod ní, jde o část střechy, která obsahuje základní a doplňkové funkční vrstvy. Základními funkčními vrstvami jsou krytina (jako hlavní hydroizolační vrstva) a nosná vrstva střešního pláště. Doplňkové vrstvy zajišťují požadované parametry (tepelně-izolační, akustickou, podkladní, parotěsnou a stabilizační funkci, případně jinou, vyplývající ze zvláštní konstrukce dané střechy). Střecha může mít jeden či více střešních plášťů, u víceplášťových střech jsou jednotlivé pláště odděleny vzduchovými vrstvami.

Základem je taška pálená

Pálená taška Autor: archiv Střešní krytina je vrstva, která poskytuje všem ostatním vrstvám střešního pláště základní ochranu před povětrnostními vlivy. Její výběr závisí především na nosnosti krovu a sklonu střechy, mnohdy je nutné volbu podřídit typu i barvě, obvyklým v dané lokalitě. Od střešní krytiny očekáváme také určitou odolnost vůči povětrnostním vlivům, trvanlivost a kvalitu. Kromě dalších aspektů se krytiny dělí na skládané a povlakové. Mezi skládané patří pálené či betonové tašky, břidlice a další používané deskové materiály, povlakové jsou naproti tomu pásové asfaltové krytiny či fólie na bázi plastů, které dovolují vytvořit bezešvé plochy, nepropustné vůči vodě. Tradiční skládanou krytinou v našich zemích je bezesporu taška pálená s hladkým povrchem a dlouhou životností, výhodou je množství tvarů a barev, lze ji glazovat. Technické parametry udává výrobce – to znamená povolený či doporučený sklon střechy (obvykle to je 22° až 30°), laťování, použité izolační materiály i způsob pokládky. Hmotnost tašek je 40 až 50 kg/m2, výhodou je vysoký tepelný odpor, dobré akumulační i zvukově-izolační vlastnosti, příznivý součinitel prostupu vodních par a životnost až 100 let. Součástí střešního krytinového systému jsou i doplňkové prvky – hřebenové, větrací, sněhové zábrany, ozdobné a podobně.

Beton, či cement

Možnou obdobou výše uvedeného typu je taška betonová. Ve vzhledu se příliš neliší od tašky pálené, je barevně variabilnější a je možné ji běžně použít na střechy se sklonem od 17°, některé systémy dokonce už na střechy se sklonem pouhých 7° až 12°, nevýhodou však je jejich hmotnost (45 až 70 kg/m2), musí jim proto odpovídat dimenzování krovu. Mají velmi dlouhou životnost, časem se zvyšuje jejich pevnost. I zde jde o celý střešní systém s doplňkovými prvky. Dalším typem je vláknocementová krytina, která nahradila původní velmi rozšířený, avšak pro obsah azbestových vláken zdravotně závadný eternit. V nabídce jsou lisované nebo profilované desky, často i povrchově upravené, ve velké barevné škále. Hodí se pro sklon střechy od 15°, hmotnost je 12 až 21 kg/m2, pod touto krytinou musí být odvětraný prostor. Desky jsou lehké, otěruvzdorné a odolné. Nevýhodou je problematická výměna při možném poškození, protože tato krytina není pro svou křehkost pochozí. Desky jsou používány také jako obklad stěn.

-Dana D. Daňková-Foto www.profimedia.cz
Příště: Střešní krytiny II. – Alternativní krytiny