U dřevostaveb řešíme nejčastěji šikmou střechu, budeme se proto věnovat té. Důležitými prvky šikmé střechy jsou: stabilizace souvrství proti sesedání, ujíždění a sání větru, drenážní zpomalovače a bezpečnostní prvky. Výběr rostlin a skladba střechy závisí na jejím sklonu - malé sklony (do 15°) dovolí složitější uspořádání rostlin a tenčí minerální vlnu Isover FLORA. U běžných šikmých střech i těch velmi strmých je klíčový drenážní zpomalovač tvořený pásem hydroizolace vloženým mezi hydrofilní desky, který zabraňuje rychlému odtékání vody a chrání rostliny v horní části střechy před uschnutím. U strmých střech se používají již hydrofilní desky Isover INTENSE. Jaké hlavní výhody tedy zelená střecha skýtá?

Zlepšuje životní prostředí

Výrazná redukce znečištění vzduchu a zároveň jeho zvlhčování je jedna z mnoha výhod zelených střech. Ve městech je 10x vyšší koncentrace CO2 a 30x vyšší koncentrace CO a prachu. Na což geniálně reagují rostliny - fotosyntézou spotřebovávají kysličník uhličitý a zpět dávají čistý kyslík. A čím hustší vegetace, tím více kyslíku. Listy také zachytávají prach a škodliviny z ovzduší.

Zmenšuje teplotní výkyvy uvnitř domu

Někdo by mohl namítnout, že ke zlepšení klimatu stačí stromy blízko domu. Na to však lze říci, že zeleně není nikdy dost a že zelená střecha umí kromě čištění vzduchu snížit tepelné výkyvy v interiéru, a to celoročně. Jinými slovy dokáže přirozeně ovlivnit spotřebu energií. Hydrofilní minerální vlna Isover si navíc zachovává dobré izolační vlastnosti i po nasycení vodou. V tloušťce 50 mm přitom dokáže zadržet 45 litrů vody oproti standardnímu substrátu stejné tloušťky, který dokáže zadržet okolo 20 litrů vody.

Střešní louka může vyrůst i na stavbě ze dřeva Autor: ISOVER Střešní louka může vyrůst i na stavbě ze dřeva Autor: ISOVER

Pomáhá kvalitně hospodařit s vodou

Odtok dešťové vody z běžné betonové střechy s hydroizolací se pohybuje mezi 95-100 %, zelená střecha dokáže toto množství snížit průměrně na 50 % a některé typy zelených střech až na pouhých 5 %. Množství zachycené vody závisí především na použitých materiálech - v tomto vynikají právě hydrofilní desky Isover, které při tloušťce 50 mm dokážou zadržet 45 litrů vody (standardní substrát stejné tloušťky dokáže zadržet okolo 20 litrů vody). Zvláště u šikmých střech však nesmíme zapomínat na to, že hydroakumulace je vlastností celého souvrství - záleží tedy i na správném návrhu zpomalovače odtoku nebo systému umělé závlahy. Obecně pak platí, že čím větší sklon střechy, tím menší potřeba plošných odvodňovacích prvků, ale větší potřeba drenážních zpomalovačů.

Výběr rostlin a skladba střechy závisí na jejím sklonu. Autor: ISOVER Výběr rostlin a skladba střechy závisí na jejím sklonu. Autor: ISOVER

A jak využít přebytečnou dešťovou vodu? Kromě zalévání je možné vodu využít pro splachování nebo praní, čímž lze ušetřit spotřebu pitné vody až o 50 %. Což je nakonec další z mnoha důvodů, proč říct zelené střeše ano.

Podrobné informace najdete v publikaci Vegetační střechy ISOVER, která je k dispozici zdarma ke stažení.

www.isover.cz