3) Izolace

Především v tepelných izolacích jsme pokročili o notný kus dál. Vezměte si třeba první plastová okna – jednokomorová s vstříknutou pěnou, která se po deseti letech rozdrolila a zůstal jen špinavý velmi měkký rám. Moderní technologie už dokážou vsadit i několikanásobné sklo do rámu, který vykazuje hodnoty prostupu tepla vstřícné i pasivním domům. Navíc velkou slabinou starších oken jsou rámy samotné, které byly ke konstrukci střechy přimontovány bez jakékoli izolace. Vznikaly tak tepelné mosty a kondenzace nikoli přímo v okně, ale na styku rámu a střešní konstrukce. Moderní systémy mají vložené speciální tepelné izolace ve styčných plochách, takže se posouvá rosný bod mimo stavební konstrukce.

Pozor na zvířátka

Stále častěji se projevují problémy se střechami a střešními okny kvůli zvířatům. Zateplovací systémy, provětrávané konstrukce střechy a technicky složité konstrukce, kde se snadno opomene malý detail, znamenají, že se pod střechou uhnízdí třeba kuna. Ta dokáže nadělat ohromnou paseku a zbavit se jí je extrémně obtížné. Přesto v případě problémů ve střešní konstrukci (například zatékání), myslete i na tohle jako jednu z možných příčin.

4) Kvalita

Před 25 lety se vyráběla střešní okna často kusově. Průmyslová výroba nedokázala pružně reagovat na extrémně zrychlující se růst požadavků na stavební prvky. Postupně naběhla výroba v profesionální kvalitě s přesností CNC strojů. Kvalita souvisí například i s výběrem materiálů, s technologií spojování (jednovrstvé dřevo, dříve používané, zdaleka nedosahuje tvarové stálosti dřeva lepeného) i s ochranou materiálů před nepřízní počasí. Stejně tak se posunuly kvalitativně i systémy napojení oken a střešních konstrukcí apod.

„Starší okna vykazují většinou jen málo konstrukčních problémů. Mezi ně pak patří nejčastěji degradace těsnění,“ rozvádí téma Martin Masár a pokračuje. „Samozřejmě, že se dá takové těsnění vyměnit, jenže tím hlavním problémem pak už je spíš morální a technologické zastarání. Moderní okna mají zcela jiné součinitele prostupů tepla, a to jak u rámů, tak i oken.“ Příklad je velmi jednoduchý. „Souvisí to například se skly a jejich rámečky. Mezi skla se vkládal inertní plyn (třeba argon), který ale během let postupně vyprchal. Výměnou zasklení za nové se tak řádově zlepší vlastnosti okna.“

Pokud tedy shrneme důvod výměny starých střešních oken za nová, jde především o nutnost zvýšení kvality prostředí pod nimi a jako součást celkové rekonstrukce, která zlepšuje izolační vlastnosti domu. Technické problémy ve většině případů ani nepřipadají na vrub samotným oknům, ale konstrukcím střech a správnému napojení oken do střešního pláště z exteriéru i interiéru. „U porevolučních střešních oken je nejčastějším problémem hlavně zanedbaná údržba. Každé okno má svůj manuál, jak postupovat v rámci mazání důležitých míst, jak okno natírat apod. Ovšem většinou se tento návod ztratí už během stavby a po dvaceti letech tak okna vypadají, jak vypadají. Vždyť jde o jednu z nejzatíženějších částí na domě. A bez údržby se prostě neobejde,“ na závěr zhodnotil Martin Masár z Veluxu své zkušenosti.