Stříkací pistole je zařízení sloužící k nanášení barev a laků. Skládá se z trysky a zásobníku na nátěrovou hmotu. Proudem hnacího plynu jsou ze zásobníku unášeny kapičky nátěrové hmoty a transportovány na natíraný materiál. Stříkací pistole bývají poháněny kompresorem nebo stlačeným plynem v lahvi. Oproti natírání štětcem má práce se stříkací pistolí výhodu v tom, že nezanechává stopy. (Zdroj: estplus.cz)