Stříkané betony nacházejí široké uplatnění při zpevňování stěn stavebních jam, zpevňování skalních stěn, při sanaci a zpevňování různých stavebních konstrukcí a při vytváření vnitřního pláště ražených staveb. Stříkaný beton plní funkce konstrukční, zajišťuje stabilitu horninového prostředí, zajišťuje horninu a výrubu při ražbách, úpravy povrchů. (Zdroj: betonserver.cz)