Domů v korunách stromů je na světě málo. Jejich obtížná konstrukce převáží jejich fantastické výhody – výhled a jedinečnost. Přesto vyrůstají. Většinou jako samostatné domy, které si postaví nadšenec, nebo v rámci designové studie.

Stromové domy, které vám ale představíme dnes, jsou celek projektu, které připravilo milánské studio Peter Pichler Architecture. I když pochází z Milána, projekt se uskuteční v USA, divoké a krásné přírodě Západní Virginie u jezera Dawson Lake. Je tu jezero, potoky, mokřady, obnovené louky a chráněná oblast pro více než sto původních druhů. Na tomto místě bude postaven projekt, který bude minimalizovat dopady na tuto přírodu, a přitom vytvoří zajímavé centrum pro studium této přírody. Součástí totiž nebudou jen domy v korunách stromů, ale i konferenční centrum, místo pro workshopy, zemědělské a potravinářské centrum a hlavně vzdělávací centrum o udržitelném rozvoji.

Vraťme se ale k samotným domům. Jejich tvar je odvozen od okolních javorů, topolů a dubů. Mají tvar jejich koruny. Velikost každé jednotky se pohybuje od 36 do 55 m². Ve spodní části je salonek pro čtení a odpočinek, nahoře pak je ložnice s malou koupelnou. Spojeny jsou malým vnitřním schodištěm.

Projekt je založen na tom, že cestovní ruch je třeba zpomalit. Vrátit lidi do přírody a informovat je o tom, co příroda vlastně je, co obnáší a jak je krásná. A jak nejlépe to udělat než v tom nejtěsnějším sepětí, ale v pohodlí a špičkovém designu.

Peter Pichler Architecture

PPA je architektonická a designérská firma založená v Miláně, která se věnuje modernímu přístupu k architektuře, urbanismu a designu. Ve všech projektech se snaží racionalizovat architekturu v rámci kompozice do jejího okolí, všechna projektová řešení jsou formována v rámci udržitelného rozvoje. Od rané fáze se připravují projekty s ambicí vyvíjet inteligentní řešení budov v rámci dispozice, struktury, procesu výstavby a snížení stavebních nákladů.