Důvodů, proč stromy na pozemku ponechat, je hned několik. Samozřejmě je to ohled k přírodě - stromy vytvářejí zdravé ovzduší, kterého s ubývající přírodou ubývá. Kromě toho nám v létě poskytují stín, zahrada se díky nim v létě nepromění ve vyprahlou Saharu. Navíc odvádějí z půdy vodu, která může ohrožovat základy domu.

Je tu však jedna výjimka, a tou je jílovité podloží. Jíl vysušený kořenovým systémem stromů se stává nestabilním, dům se může sesunout. Na druhé straně existují i případy, kdy strom stál vedle domu desítky let v nerušené symbióze, jakmile ho ale majitelé porazili, dům se povážlivě naklonil a popraskal. Závěr? V případě navlhající a jílovité půdy nechte rozhodnutí o osudu stromů na pozemku raději odborníkům.

Když je pozemek vyčištěný a vybrané stromy ponechány, vyvstává otázka, zda je neohrozíme stavbou. Těžká stavební technika může poškodit větve i kořeny, je proto na místě stromy oplotit nebo obestavět deskami do výšky 2 m. Opatrní musíme být zejména při používání chemikálií, cementu, ale i vody - strom může uhynout vlivem zamokření.

V oblasti kořenového prostoru nesmíme provádět odkopávky a snižování terénu. Musíme-li vést v blízkosti stromu inženýrské sítě, výkop provádíme ručně, nikoli technikou, a to minimálně 2,5 m od kmene.

Stejný ohled ke stromům bereme i v případě, že stavíme drobnou stavbu jako třeba altán nebo terasu. Šetrně se musí přistupovat také při dláždění přístupového chodníku k domu, pokud povede v těsné blízkosti stromů. Vždycky je lepší upřednostnit ekologické a lehčí propustné materiály, které nebudou představovat velkou zátěž.