Strop je vodorovná konstrukce, která dělí stavbu na jednotlivá podlaží a skládá se z nosné, podlahové a podhledové části. Zabezpečuje statickou, akustickou, protipožární a tepelnětechnickou funkci.