Vzhledem k současné ekonomické situaci se dá v nejbližším období očekávat stagnace či dokonce pokles poptávky po bydlení v rodinných domech. Nabídka na tuto situaci zatím nezareagovala, počet rozvojových lokalit i celková kapacita vyjádřená počtem domů se (s přihlédnutím ke změně ve vymezení řešeného území) stále zvyšují. Z analýzy vyplynuly některé trendy: Snaha o minimalizaci vstupních nákladů, stejně jako podnikatelského rizika, vedou investory k příklonu ke spíše vícekapacitním rozvojovým lokalitám, které umožňují snížit náklady na technickou infrastrukturu. Vzniku takovýchto lokalit mohou v některých případech bránit majetkové požadavky vlastníků pozemků, zejména v atraktivních oblastech se snadnou dostupností hlavního města. Ze stejných důvodů byl stále častěji pozorován odklon od hromadné výstavby domů "na klíč" zajišťované investorem ve prospěch prodeje zainvestovaných parcel, kdy je následná stavba v režii jednotlivých vlastníků pozemků. Naopak možný trend, spočívající ve snížení nákladů i prodejní ceny výstavbou řadových domů či dvojdomů méně náročných na plochy parcel, se vůbec neprojevil. Nadále tvoří převážnou část nové bytové výstavby domy samostatné, jejich podíl oproti předcházejícím letům dokonce neustále vzrůstá. Příčinou může být stav, kdy samostatný rodinný dům s přiměřeně velkou parcelou je v České republice většinou populace považován za ideál bydlení. V případě, že je tento ideál finančně nedostupný, standardně nižším kategoriím rodinných domů začíná konkurovat bydlení v domech bytových nabízející ve většině případů lepší občanskou vybavenost i snazší dopravní dostupnost. Ve vybavení jednotlivých domů je již dnes požadován evropský standard. Užitná plocha většinou přesahuje 150 m2, součástí každého domu by měla být garáž, případně dvougaráž a zákazník by měl mít možnost zasáhnout do projektové dokumentace a dispoziční řešení domu adaptovat svým potřebám. Při výběru lokality se začínají rýsovat hlavní charakteristiky, které každý zákazník posuzuje přednostně. Patří mezi ně: snadná dopravní dostupnost včetně časové náročnosti jízdy do centra Prahy, kvalita okolního prostředí i jeho atraktivnost, místní občanská vybavenost, vlastní umístění stavby v rámci lokality. Z tohoto pohledu budou pravděpodobně preferovány lokality, u kterých čas nutný k dosažení centra nepřekročí 15-20 minut, tedy s dobrým napojením na silnice dálničního typu nebo jim kvalitativně podobné. Velký důraz bude kladen na obslužnost hromadnou dopravou (železnice, autobusy pražského integrovaného systému atp.). Lokality budou vybírány také podle kvality životního prostředí. Špatná prodejnost se dá očekávat v případě lokalit umístěných v blízkosti průmyslových komplexů a na osamocených místech bez návaznosti na obec či město. Svoji roli hraje i krajinné prostředí, jednoznačně jsou v současné době upřednostňovány lokality v členitějším terénu s atraktivním okolím (voda, les) před lokalitami obklopenými rovinou a poli. Vývoj bytové výstavby v následujících letech bude ovlivněn na jedné straně celkovou ekonomickou situací a na straně druhé rozsahem a podmínkami státních podpor bytové oblasti, jež by měly alespoň částečně kompenzovat dosavadní nepříznivý ekonomický vývoj. Kontakt V případě zájmu o jakékoli bližší informace o obsahu databáze nové bytové výstavby v Praze a jejím zázemí se můžete obrátit na: KOLPRON CZ, s. r. o. (tel.) 51 61 15 83-84 (fax) 51 61 25 48 (e-mail) [email protected]