Ukázalo se však, že voda ze studny obsahuje fekálie, dusičnany a plejádu dalších zdraví škodlivých látek. A navíc, krátce poté, co jsme se do domu nastěhovali, voda došla. Zaplatili jsme příspěvek městu a napojili na vodovod. Poučení: nevěřte starým studnám.

Naše studna

22.7.|Stará studna nyní slouží jen dětem na hraní. Časem ji snad budeme používat na zalévání... Modrá pumpa je nefunkční -- stejně jako čerpadlo. A peníze na opravu? Máme jiné priority, na které nyní šéfredaktoruji...|4*

Autor: archiv

Je tam voda?

22.7.|Mám k naší studni vřelý vztah. V podstatě celý rok 2004 jsem totiž strávil s olovnicí zíraje svýmá krátkozrakýma očima na její dno. Vodní hodpodářství naší rodiny totiž vyžadovalo daleko více vody, než tomu bylo u předchozích majítelů. A to jsme tehdy měli jen jednu dceru! Voda jednoho dne došla. Dolévali jsme ji z cisteren (s asi 70procentními ztrátami), uvažovali o prohloubení studny. Vše k ničemu. Ať žije vodovod!|3*

Autor: archiv

Voda z vodovodu nedojde

22.7.|Stal se země odpůrce starých studní. A příznivec vody z vodovodu (na snímku ji využívá syn). Ještě že jsem tehdy v roce 2004 nekývl na nabídku odborníka z příbramských dolů, který mi nabídl prohloubení studny. Přišel i s chotí, zapaloval si jednu cigaretu od druhé a u toho s výrazem Hercula Poirota točil drátem na hlavou. Pak prohlásil něco jako: Ve třinácti metrech je pramen jako prase... A dodal: Za sto tisíc sakum prdum vám tu studnu prouhloubím -- včetně všech papírů a nového ponorného čerpadla. Odmítl jsem. Doporučoval vrt. Cena prý bude záviset na tom, v jaké hloubce narazí na vodu. Také jsem odmítl. A zaplatil raději příspěvek městu, které prodloužilo vodovodní řad až k našemu domu.|2*

Autor: archiv

Studna jako prolézačka

22.7.|Syn Ferda si hraje na nefunkční studni, přihlíží malá Mařenka, scénu opouští má choť...|3*

Autor: archiv