Studna je podzemní stavba, sloužící k jímání a odběru podzemní vody. Studny mohou být kopané nebo vrtané.