Stylobat je poslední stupeň podnože antických chrámů, pokud u jeho okraje stojí sloupořadí.