Bonsaje se netvarují libovolně, ale tvarují se do určitého stylu, který vychází z přírody. K nejběžnějším a nejoblíbenějším asi z 20 stylů patří: vzpřímený kmen, volný vzpřímený kmen, kaskáda, polokaskáda, šikmý kmen, vor, dvojitý kmen, koště, lesík, trs, literátský styl.