Z latinského podloží nebo podklad. Substráty jsou směsi z různých látek (rašelina, jíl, písek, drcený polystyren…) (Zdroj: Kilová, G.: Zalévání, hnojení, přesazování. Nakladatelství Vašut.)