O výhodách a rizikách bezmaltového zdění jsme si řekli už v minulém článku. Teď se podíváme na přesný postup, jak touto „suchou cestou“ zdít.

Nejdřív si ale pro jistotu zopakujeme výhody suchého zdění:

  • Rychlá a jednoduchá práce – až 50% úspora času oproti klasickému zdění
  • Čisté staveniště
  • Není nutný přívod vody a elektřiny na staveniště – obojí je třeba především pro položení první řady cihel
  • Zdění možné až do teplot –5 °C
  • Absence tepelných mostů v ložných spárách
  • Pevnost spojení jednotlivých vrstev již po 20 minutách
  • Dokonale rovná plocha zdiva je ideálním podkladem při natahování omítky


Stavební základy jsou zde stejné, jako u klasického zdění s použitím malty. V tomto případě ovšem musí být plocha, na niž budeme tvárnice klást, dokonale rovná. Na začátku je třeba určit nejvyšší bod základů, z něhož se vychází při kladení první vrstvy... Autor: Wienerberger Stavební základy jsou zde stejné, jako u klasického zdění s použitím malty. V tomto případě ovšem musí být plocha, na niž budeme tvárnice klást, dokonale rovná. Na začátku je třeba určit nejvyšší bod základů, z něhož se vychází při kladení první vrstvy tvárnic. Ta musí být pokládána do maltového lože silného alespoň 1 cm, nevyhneme se zde tedy mokrému způsobu stavby.Autor: Wienerberger
I první vrstva by měla být dokonale rovná, všechny případné nerovnosti se později odrazí v problémech s pokládkou dalších vrstev, při kladení kontrolujeme rovinu provázkem. Autor: Heluz I první vrstva by měla být dokonale rovná, všechny případné nerovnosti se později odrazí v problémech s pokládkou dalších vrstev, při kladení kontrolujeme rovinu provázkem. Autor: HeluzTvárnice klademe volně, do malty je nevtlačujeme, aby nedošlo k nerovnostem. Po zatvrdnutí malty začneme pokládat další vrstvy. Autor: Wienerberger Tvárnice klademe volně, do malty je nevtlačujeme, aby nedošlo k nerovnostem. Po zatvrdnutí malty začneme pokládat další vrstvy. Autor: WienerbergerTy navzájem spojujeme speciální montážní pěnou, která je dodávána spolu se stavebním materiálem.  Pěna je nanášena aplikační pistolí ve dvou rovnoběžných pásech, silných 3 až 4 cm ve vzdálenosti cca 5 cm od vnějšího okraje tvárnic. ... Autor: Wienerberger Ty navzájem spojujeme speciální montážní pěnou, která je dodávána spolu se stavebním materiálem. Pěna je nanášena aplikační pistolí ve dvou rovnoběžných pásech, silných 3 až 4 cm ve vzdálenosti cca 5 cm od vnějšího okraje tvárnic. Autor: WienerbergerPři práci je třeba postupovat nejen pečlivě, ale také rychle, aby byly tvárnice položeny na pěnu ještě před jejím zavadnutím. Podrobnosti pro práci s pěnou jsou uvedeny v technickém návodu výrobce. V rozích vážeme pěnou i sousední svislé plochy cihly.... Autor: Wienerberger Při práci je třeba postupovat nejen pečlivě, ale také rychle, aby byly tvárnice položeny na pěnu ještě před jejím zavadnutím. Podrobnosti pro práci s pěnou jsou uvedeny v technickém návodu výrobce. V rozích vážeme pěnou i sousední svislé plochy cihly.Autor: Wienerberger