O výhodách a rizikách bezmaltového zdění jsme si řekli už v minulém článku. Teď se podíváme na přesný postup, jak touto „suchou cestou“ zdít.

Nejdřív si ale pro jistotu zopakujeme výhody suchého zdění:

  • Rychlá a jednoduchá práce – až 50% úspora času oproti klasickému zdění
  • Čisté staveniště
  • Není nutný přívod vody a elektřiny na staveniště – obojí je třeba především pro položení první řady cihel
  • Zdění možné až do teplot –5 °C
  • Absence tepelných mostů v ložných spárách
  • Pevnost spojení jednotlivých vrstev již po 20 minutách
  • Dokonale rovná plocha zdiva je ideálním podkladem při natahování omítky