Supraporta je prvek umístěný nade dveřmi nebo nad bránou. Má zpravidla trojúhelný, obdélný, půloválný či půlkruhový tvar. Jeho součástí může být ornamentální nebo figurální reliéf.