Surák je předzpracovaný kmen stromu zbavený všech větví, ale ponechaný po odřezání koruny v celé své délce. Většinou bývá dále opracováván.