Místnost určená k sušení prádla. Navazuje na prádelnu. Může sloužit také pro sušení potravin. (Zdroj: Filipec., J. a kol.: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Academia, Praha 2005 )