Není pochyb, že tu správnou sváteční atmosféru nejlépe navodí kmitající plamínky svíček. Právě tady ale číhá jedno z největších nebezpečí: od svíčky snadno vzplane záclona, ubrus nebo části adventního věnce, a pokud včas nezakročíte, můžete volat hasiče. Svíčky bychom proto nikdy neměli nechávat v místnosti bez dozoru, zapalujte je jen ve chvílích, kdy u nich přímo sedíte.

  • Zapálená svíčka by měla být umístěna na stabilní nehořlavé podložce a v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, jako jsou textilie, plasty nebo papíry. Pozor - svíčky na některých adventních věncích z obchodů slouží jen na ozdobu - jestliže svíčka není opatřena nehořlavou podložkou, vůbec ji nezapalujte.

Svíčka na vánočním stromku Autor: Shutterstock.com Autor: Shutterstock.com

Na stromečku už svíčky z bezpečnostních důvodů vůbec nezapalujeme. Požár však může způsobit i prasklá elektrická žárovička na světelném řetězu.

  • Světelné řetězy a jiné svítící ozdoby raději nenakupujte venku u stánků. Bezpečnější jsou LED řetězy s českým návodem a štítkem certifikační zkušebny.

Vánoce bezpečnost Autor: Shutterstock.com Autor: Shutterstock.com

Stávají se i případy, kdy se vznítí potraviny při smažení. O svátcích jedou sporáky a trouby naplno a naše pozornost je přitom každou chvilku odváděna hosty nebo telefonem, takže snadno zapomeneme kapra v pánvi včas obrátit.

  • Pokud v pánvi vzplane jídlo, ze všeho nejdříve vypněte elektřinu, případně plyn. Teprve potom se pokuste oheň udusit, například přiklopením pánve poklicí. V žádném případě nehaste pánev vodou - rozpálený olej může vystříknout a způsobit vám popáleniny.

Vánoce bezpečnost Autor: Shutterstock.com Autor: Shutterstock.com

Jestliže máte doma kamna nebo krb a netopíte jimi každý den, možná si v nich budete chtít rozdělat oheň právě o Vánocích. Pamatujte přitom, že ani takový sváteční ohýnek jednou za čas se neobejde bez pravidelné kontroly komína. V blízkosti kamen či krbu by se pak neměly nacházet hořlavé předměty, včetně koberců a oblečení přehozeného přes židli.

  • Při topení v kamnech či krbu používejte výhradně topiva k tomu určená, nezapalujte pomocí hořlavin a neházejte do ohně plastové a jiné odpady.