Drážková krytina v průběhu montáže. Na povrchu krytiny je dosud ochranná fólie, chránící její povrch před poškozením a nečistotami. Autor: archiv Střecha respektive střešní krytina, na které po valnou část roku leží sníh nebo ledová krusta a zároveň je trvale vystavena extrémnímu UV záření musí splňovat pět základních vlastností: vysokou odolnost, minimální váhu, naprostou nepropustnost, snadnou zpracovatelnost a trvanlivost.. Ochrana střechy před sněhem je často z ekonomických důvodů zanedbávána a podceňována. Stačí však jedna extrémní sněhová kalamita nebo dlouhá zima s větším množstvím sněhové nadílky a mohou vzniknout ohromné škody vyžadující vysoké finanční náklady. Nejjistější ochranou před zimou je kvalitní střecha a bezpečná střešní krytina. Ta má chránit celý dům s veškerým majetkem, proto není moudré ochuzovat ji o správnou protisněhovou ochranu. Na střeše o rozloze 100 m2 se při 30 cm sněhové vrstvě může vytvořit ledovec vážící 30 tun. Při takovém zatížení dochází často k poruchám střešní krytiny, zejména skládané. Dá-li se vzniklá vrstva ledu (ledovec) do pohybu, strhne obrovskou vahou vše, co přečnívá nad vlastní povrch střechy (spodní hrany tašek, prostupy střechou, v úžlabí části nařezaných tašek, apod.). Složení materiálu. Autor: archiv Mezi nejodolnější a léty prověřený materiál patří falcované plechové pásy, které mají oproti klasickým betonovým taškám přibližně šestinovou hmotnost. V dobách minulých bylo zvykem používat klasický pozinkovaný plech, jeho nevýhodou však je značná tvrdost a nutnost pravidelné obnovy nátěru. Vývoj nových materiálů do extrémních podmínek tyto nedostatky odstranil. Jedná se o speciální druh ocelového žárově pozinkovaného svitkového plechu z jemnozrnné švédské oceli s označením Lindab PLX. „ Plech o tloušťce 0,6 mm je dostatečně odolný a lehký, ale zároveň vykazuje výrazně lepší tvarovatelnost, než jakou se vyznačuje běžný pozink Plech je dále chráněn vrstvou polyesterového laku o síle 0,5 mm, která nevyžaduje žádnou obnovu ani zvláštní údržbu. Na krytinu je poskytována záruka 15 let, životnost materiálu je podle zkušeností ze Švédska, kde se krytina používá již od roku 1959, až šedesát let.“, říká Pavel Kovanic vedoucí prodeje střešních a stěnových systémů Lindab. Řez odvětraným hřebenem. Úprava umožňuje kontinuelní cirkulaci vzduchu v prostoru sřešní skladby. Vyobrazené provedení je vhodné spíše pro sněhově méně zatížené oblasti. Autor: archiv Díky celistvým pásům se na střešní ploše vyskytuje minimum otevřených spár, kde by hrozilo zatékání. Silný vítr tak nemá šanci zahnat déšť pod krytinu, drážky vodu spolehlivě odvedou, falcová krytina je použitelná pro střechy se sklonem již od 4°. Abychom mohli krásu zimy spokojeně pozorovat, musíme se na ni připravit a nepodceňovat škody, které může sníh na střeše, a nejen na ní, způsobit. A co se vzhledu týče, je k dispozici patnáct barevných odstínů. „Střecha tak může barevně ladit s fasádou, okenímy rámy, či okapovým systémem. V nabídce jsou odstíny od bílé, stříbrné, zelené, přes klasické odstíny červené a hnědé až po černou.“, dodává Pavel Kovanic. Na plechu je navíc již z výroby aplikována ochranná fólie, která napomáhá vyloučit drobná poškození povrchu plechu v průběhu montáže. Tato fólie se po dokončení střechy sejme. Ukázkové srovnání klimatického zatížení střešní krytiny na horách a v nížině:

Autor: archiv
Vhodné řešení střechy Autor: archiv 1/ šikmá střecha Eliminovat problémy se sněhovou nadílkou lze vhodným řešením střechy – volit jednoduché, šikmé střechy s minimem prostupů, sklon střechy orientovat proti směru převládajících větrů. Střechu navrhovat s výrazným přesahem přes obvodové zdivo, pokud možno ji ani nezalamovat, čím méně úžlabí tím méně možných problémů. I z tohoto důvodu se jako nejpraktičtější ukazuje falcovaná krytina, která je určena pro sklon střech již od 4o, zatímco například šindel až od 15o nebo střecha ze skládaných tašek až od 20o. 2/ lehká krytina Oproti hmotnosti skládaných krytin z betonu, nebo krytině z pálených tašek se pozinkované plechy vyznačují minimální váhou. Například krytina Lindab PLX váží pouhých 5 kg/ m2. Ze stejného důvodu je plechová krytina velmi vhodná k rekonstrukci starších rodinných domů, neboť zbytečně nezatěžuje konstrukci střech. Drážková krytina nevyžaduje žádné speciální podklady oproti jiným krytinám. Mezi krytinu a prkenný nebo deskový podklad se doporučuje vkládat difuzní fólii opatřenou vrstvou plastové drátěnky, která vymezuje mezeru mezi plechem a podkladem. Tam, kde je zvýšený výskyt kondenzované vlhkosti je vhodné krytinu doplnit větracím hřebenem, apod. Ruční dokončení detailu změny sklonu střechy na střešním vikýři. Drážky jsou zhotoveny strojně, pouze krátký úsek zlomu je dokončen ručně. Autor: archiv 3/ ochrana střechy proti sesuvu sněhu V horských oblastech je vhodné instalovat na střechu sněholamy, které zachytávají sníh především v okapové oblasti, nad balkony a nad vchodem. Protisněhové rozražeče ve tvaru ocelových trojúhelníků je nutné položit po celé ploše střechy. Podle stavební normy na základě zařazení konkrétní lokality do sněhové oblasti se v případě vysokohorských oblastí na okraj střechy montují účinnější zábrany v podobě desky nebo tyčového zátarasu. Při tloušťce sněhové pokrývky 30 cm váží 1 m2 ledového pokryvu přibližně 300 kg. Na střeše o rozloze 100 m2 se při této tloušťce může vytvořit ledovec vážící 30 tun. 4/ žádné spáry, žádné štěrbiny Dokonale hladký povrch plechových pásů brání tomu, aby se sníh na střeše udržel, falcovaná krytina se vyznačuje maximální celistvostí, na rozdíl od skládané krytiny, která se vyznačuje řadou spojů, překladů a spar. Často bývá rovněž doplňkem ke střechám se skládanou krytinou, kterou nelze použít na mansardy a vikýře s malým sklonem. Pro tuto krytinu není problém ani oblouková střecha, kdy jsou pásy zakřiveny. Minimální rádius by však neměl být menší než 15 m. Princip falcované – drážkové – krytiny spočívá v pásech plechu s otevřenou stojatou drážkou – falcem – kladených kolmo na okapovou hranu. Pásy se bočně spojují uzavřením dvojité stojaté drážky. Drážka má výšku 2,5 cm a je tvořena dovnitř přeloženým okrajem plechového pásu. 5/ bezúdržbový a bezchybný provoz Původní šindelové střechy českých hor vystřídala v posledních pad