Svidřík je jednoduché mechanické zařízení, které slouží k převádění přímočarého pohybu na pohyb rotační. Jde o hřídel, v jejíchž závitech se pohybuje člunek. Na konec svidříku je připevněn nejčastěji vrták nebo šroubovák.